Krasta izmaiņu ātrums Latvijas piekrastē vidēji kopš 1935. gada.