Vētras izraisītā krasta erozija Rīgas līcī 2005. gada janvārī.