Vētras izraisītā krasta erozija Rīgas līcī 2007. gada janvārī.