Ar sauli draugos

Ilze Liepa


Pavasaris mūsu logos un sirdīs ieskatās arvien zilākām un saulainākām acīm, un tā vien gribas kāri notvert un turēt ciet katru saules stariņu. Gozējos piemājas saulītē, un cauri putnu čalām izspraucās tikai vienmērīga rūkoņa. Tur savu dienišķo darbu veica gāzes apkures katls, kas arī saules pielietā dienā apsildīja māju. Prātoju, vai tad tiešām zemē, kur saules un gaismas gana, vēl joprojām jāsildās ar fosilo kurināmo?


Cilvēki arvien vairāk ne tikai runā, bet arī strādā pie dažādu alternatīvu enerģijas ieguves veidu pilnveidošanas, jo to izmantošana nerada kaitējumu videi un, iespējams, spētu nodrošināt Latvijas energoneatkarību. Turklāt, ņemot vērā globālās sasilšanas sekas – aizvien sausākās vasaras, spēcīgākos vējus un pat vētras –, speciālisti Latvijas meteoroloģiskos apstākļus uzskata par piemērotiem alternatīvo energoresursu izmantošanai. Tie ir atjaunojami resursi – biokurināmais, hidroenerģija, saules un vēja enerģija. Vēl pavisam nesen, kad Latvijā importēto fosilo energoresursu cenas bija salīdzinoši zemas, par atjaunojamo energoresursu izmantošanu interesējās tikai tie zaļie «ekstrēmisti», kuri vēlējās samazināt savu tā saukto ekoloģisko pēdu. Līdz šim atjaunojamo energoresursu izmantošanā galvenokārt esam pirkuši ārvalstīs radītas tehnoloģijas un iekārtas, aizmirstot vai nezinot, ka pašu mājās tiek radītas pat vēl kvalitatīvākas, bet galvenais – mūsu klimatiskajām īpatnībām piemērotas ierīces.

Vietējo uzņēmumu «Sun Investments» radījuši divi drosmīgi latvieši – Uģis Bērziņš un Raivis Šķērstens. Taču iesākumā bija hobija līmeņa eksperiments: piemājas garāžā tika izgatavots pirmais saules kolektors, lai saprastu, vai mūsu klimatiskajos apstākļos tas darbojas. Veselu gadu puiši analizēja, kāds bijis reālais ietaupījums, datus salīdzinot ar enerģijas patēriņu pirms kolektoru uzlikšanas un cik daudz siltumenerģijas ticis saražots. Panākumu iedvesmoti, viņi turpināja savu saulaino ideju attīstīt tālāk. 2007. gadā viņi uzsāka darbību alternatīvās enerģijas produktu izstrādē un nodibināja savu uzņēmumu, kas 100% apjomā pārstāv Latvijas kapitālu un ir vietējais ražotājs. «Sun Investments» strādā pie saules kolektoru, vēja ģeneratoru un saules bateriju izstrādes un ražošanas. Iekārtas tiek izstrādātas atbilstoši Latvijas klimatiskajiem apstākļiem, izmantojot vietējo inženieru zinātnisko potenciālu un pašu darbaspēku. Visu iekārtu ražošanas pilns cikls tiek nodrošināts Latvijā. Tātad papildus tam, ka tiek radītas videi draudzīgas tehnoloģijas, tas ir ekonomisks ieguvums arī valstij, jo nauda paliek Latvijā, nevis aizplūst uz ārzemēm, kā tas parasti notiek iekārtu importa gadījumā.

2008. gadā uzņēmums «Sun Investments» reģistrēja preču zīmi «SelSol», un patlaban uz daudzu privātmāju un uzņēmumu jumtiem jau ir izvietoti saules enerģijas kolektoru komplekti ar šo preču zīmi. 2010. gadā uzņēmums noslēdza līgumu par projekta «Inovatīvā kombinētā atjaunojamās siltuma enerģijas un elektroenerģijas bloka izstrāde un ieviešana ražošanā» īstenošanu Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta projekta ietvaros izsludinātajā projektu konkursā «Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazinošo tehnoloģiju attīstīšana». Projekta ietvaros tiks radīts inovatīvs trīs dažādu uz atjaunojamajiem energoresursiem balstītu siltuma un elektroenerģiju ražojošu iekārtu kombinēts bloks ar kopēju vadības, kontroles un uzskaites sistēmu, kura sastāvdaļas būs: saules siltuma enerģijas kolektors, vertikālās ass vēja turbīnas elektroenerģijas ģenerators, saules baterijas un vadības un uzskaites sistēma.

«SelSol» saules kolektors

Saules kolektori ir tehniskas iekārtas, kas absorbēto saules starojumu pārvērš siltumā, ko karstā ūdens, telpu apkures, peldbaseinu apsildes vai citā veidā pēc tam saņem cilvēks. «SelSol» saules siltuma enerģijas kolektori no ārzemju analogiem atšķiras ar to, ka tiem ir biezāks saules siltuma enerģiju absorbējošais slānis, lielāka siltumnesēja ietilpība un ir uzlabota kolektora siltumizolācija, un to izstrādē galvenā uzmanība tiek pievērsta mūsu klimatiskās zonas nepastāvīgajiem laika apstākļiem. Salīdzinot ar ārzemju analogiem, «SelSol» saules kolektori ir ar lielāku materiālietilpību, uztvertās siltuma enerģijas ziņā ietilpīgāki, kas nodrošina minimālus zudumus saules siltuma enerģijas uztveršanas un pārvades procesā, palielinot iekārtas darba lietderības koeficientu.

Saules enerģijas kolektoru sistēma uztver no saules nākošo siltuma enerģiju un pārvērš to enerģijā, ko var izmantot, gan lai uzsildītu silto ūdeni boilerā katras mājsaimniecības ikdienas vajadzībām, gan telpu apkures vajadzībām, kas ir jo sevišķi ekonomiski lietderīgi ēkās ar grīdas vai sienas apkures sistēmām. Tāpat ir iespējams sildīt un uzturēt komfortablu ūdens temperatūru gan iekšējos, gan āra peldbaseinos, kā arī izmantot kolektorus siltā ūdens sagatavošanai dažādu ražošanas procesu vajadzībām. Saules kolektoru standarta izmēri ir 1x2 metri. Taču «SelSol» piedāvā izgatavot arī atšķirīgus, klienta vajadzībām pielāgotus dažādu ģeometrisku formu kolektorus, piemēram, darbnīcā bija aplūkojams trijstūra formas saules kolektors vēl tapšanas stadijā, ko liks mājas jumta korē.

Saules enerģijas kolektora darbības princips

Saules siltuma enerģija tiek uztverta un absorbēta saules enerģijas kolektorā, kur tiek sasildīts siltumnesēja šķidrums (parasti uz polipropilēna glikola bāzes gatavots šķidrums ar sasalšanas temperatūru -40°C). Uzkarsētais siltumnesējs plūst uz siltuma enerģijas patērētājiekārtu ēkas iekšpusē, kas var būt ūdens boilers ūdens uzsildīšanai, siltummainis ēkas apkures vajadzībām, ūdens siltuma akumulācijas tvertne u.tml. Siltumnesēja plūsma tiek kontrolēta ar automātiskās vadības sistēmu, kas salīdzina siltumnesēja temperatūru saules enerģijas kolektorā ar ūdens temperatūru siltuma enerģijas patērētājiekārtā (ūdens boilerī, siltummainī u.tml.). Ja siltumnesēja temperatūra saules enerģijas kolektorā ir par 8°C lielāka nekā siltuma enerģijas patērētājiekārtā, automātiski tiek ieslēgts sistēmas cirkulācijas sūknis, kas izveido siltumnesēja plūsmu no kolektora uz patērētājiekārtu. Tiklīdz temperatūras starpība ir mazāka par 4°C, cirkulācijas sūknis tiek izslēgts, lai velti nedarbinātu sistēmu.

Ne viss ir zelts, kas spīd, jeb Kā neiekrist, pērkot ārzemju preci

Gan tīmeklī, gan Latvijas tirgū ir liels dažādu ārvalstīs ražotu saules kolektoru piedāvājums, taču daļa no tiem diemžēl nav piemēroti mūsu klimatiskajiem apstākļiem. Piedāvājums ir liels, informācijas – maz. Citviet pasaulē, kur laikapstākļi nav tik mainīgi un temperatūras svārstības ir nelielas, daudz mazāk jādomā par saules kolektora siltuma izolāciju, korpusa deformācijām, līdz ar to arī par materiālu kvalitāti. Tas, kas der dārza būdiņai lietošanai vasarā, neder dzīvojamajai mājai ikdienas vajadzībām. Lielākā daļa tirgū pieejamo iekārtu paredzētas siltajam Viduseiropas klimatam, kas mūsu skarbajos laika apstākļos gaidīto rezultātu nedod, tādējādi sabiedrībā veidojas iespaids, ka šādas tehnoloģijas mūsu klimatiskajiem apstākļiem nav piemērotas vispār, jo neiztur Latvijas krasās temperatūras pārmaiņas gada laikā. «SelSol» saules kolektori tiek ražoti no alumīnija un vara, neizmantojot plastmasas detaļas.

Būtiskākais, kam jāpievērš uzmanība, izvēloties saules kolektoru:

 • kolektora izgatavošanā izmantotie materiāli, lai iekārta arī pēc 10 gadiem būtu lietošanas kārtībā;
 • kolektora siltumu absorbējošā slāņa biezums;
 • izmantošanas mērķis, t.i., vai kolektors būs paredzēts tikai siltā ūdens sagatavošanai saimniecības vajadzībām vai arī vienlaikus tiks izmantots apkures vajadzībām utt.

Saules pietiek visiem

Ir veikti eksperimentāli pētījumi, kas pierādījuši, ka saules enerģijas kolektoru izmantošanai Latvijā ir ievērojamas perspektīvas, jo saules radiācijas enerģiju Latvijā var izmantot līdz pat 1900 stundām gadā. Taču jāņem vērā, ka jebkura alternatīvā enerģijas iegūšanas sistēma vienmēr ir jākombinē ar kādu mums ierastu apkures sistēmu (malkas, granulu apkures katlu, gāzes vai šķidrā kurināmā apkures katlu utt.), jo saules enerģija, ja ir racionāli izveidota kolektoru sistēma, gada laikā spēs nodrošināt līdz 45-50% no kopējā nepieciešamā siltuma enerģijas daudzuma, bet ne vairāk.

Interesanti, ka saules enerģijas kolektoriekārtas saražo siltuma enerģiju ne tikai saules tiešā starojuma ietekmē, bet arī mākoņainā laikā, kad iekārta uztver saules izkliedēto enerģiju. Salīdzinot ar tiešo starojumu, vasaras mēnešos izkliedētā starojuma jauda ir aptuveni 15-25% no tiešā starojuma jaudas. Pavasara, rudens un it sevišķi ziemas mēnešos izkliedētā starojuma jauda ievērojami krītas un var sasniegt tikai 3-7% no tiešā starojuma jaudas.

Laikā, kad fosilā kurināmā cenas nemitīgi kāpj, šī ir iespēja samazināt ne tikai izdevumus par patērēto enerģiju un veicināt videi draudzīgu saimniekošanu, bet arī iespēja atbalstīt vietējos ražotājus, nevis pirkt dārgas, turklāt Latvijas vajadzībām un klimatiskajām īpatnībām nepiemērotas iekārtas.

Uz visas pasaules kataklizmu fona vajadzētu arī aizdomāties par to, cik mēs esam bezspēcīgi savā atkarībā no tradicionālajiem enerģijas ieguves veidiem. Spilgts piemērs tam ir pašreizējā situācija Japānā. Īstās briesmas, kā izrādās, slēpjas nevis zemestrīcē vai cunami, ko cilvēki jau iemācījušies paredzēt un pārvarēt, bet avārijas situācijā, kas atomelektrostacijā rodas elektrības pārtraukuma dēļ. •

 1. Saules enerģijas kolektors «SelSol».
 2. Solārais ūdens boilers.
 3. Gāzes apkures katls vai jebkura cita siltumu ģenerējoša iekārta.
 4. «SelSol» solārais vadības bloks.
 5. Cirkulācijas sūknis.
 6. Ūdens temperatūras sensors ūdens boilerā.
 7. Siltumnesēja temperatūras sensors saules enerģijas kolektorā.
 8. Ūdens boilerā esošais siltummainis ar pieslēgumu saules enerģijas kolektoram.
 9. Ūdens boilerā esošais siltummainis ar pieslēgumu citai siltumu ģenerējošai iekārtai.
 10. Apkures radiatori.
 11. Siltā ūdens patērētājs (vanna, duša u.tml.).
 12. Izplešanās trauks saules enerģijas kolektora sistēmā.
 13. Ienākošais aukstais ūdens no tīkla.