Latvijas zaļā karte

Jānis Brizga,
biedrība «Zaļā brīvība»


Videi draudzīgs dzīvesveids un patēriņš kļūst arvien populārāks. Par videi draudzīgu kosmētiku, bioloģisko pārtiku, atkritumu šķirošanu un citām zaļām lietām regulāri ziņo dažādas organizācijas un masu saziņas līdzekļi. Šīs aktivitātes izplatās visā Latvijā. Līdz ar to arvien vairāk dažādu videi draudzīgu izvēļu ir pieejams ne tikai rīdziniekiem, bet visiem Latvijas iedzīvotājiem. Strauji sāk attīstīties arī videi draudzīgi uzņēmumi, kas gan ražo videi draudzīgas preces, gan patērētājiem sniedz pakalpojumus. Taču tajā pašā laikā cilvēki bieži vien nezina par šīm iespējām – par to, kur iegūt vides informāciju, nodot bīstamos atkritumus, iegādāties videi draudzīgas preces un pakalpojumus un apskatīt kādus dabas objektus.


Attīstoties lietotāju veidotiem interneta resursiem, dažādu vides objektu atrašana ir kļuvusi vieglāka. Izmantojot «Google» kartes (http://maps.google.com/), tagad ikviens no mums var izveidot savu karti, uz kuras norādīt dažādus vides un dabas objektus, interesantas vietas un lietas. «Google» kartes pašlaik izmanto miljoniem cilvēku visā pasaulē, arī Latvijā.

Izmantojot «Google» kartes, pēdējo gadu laikā strauji attīstās arī Zaļās kartes. Tās jau visā pasaulē ir kļuvušas par populāru vides apziņas celšanas instrumentu un labu palīgu cilvēkiem, kas vēlas mazināt savu ietekmi uz vidi. Zaļās kartes gan digitālā, gan drukātā formātā ir pieejamas jau vairāk nekā 500 pilsētām un apdzīvotām vietām visā pasaulē. Pēc dizaina un citām pazīmēm tās, protams, var savstarpēji būtiski atšķirties, taču kopīgais ir zaļo objektu telpiska atainošana.

«Global Green Maps» ir organizācija, kas popularizē zaļo interneta karšu attīstību visā pasaulē. Šā gada 5. jūnijā – Pasaules Vides dienā – tika svinēta jaunas interneta mājaslapas http://www.opengreenmap.org atklāšana. Šajā vietnē var atrast daudz Zaļo karšu no visām pasaules malām. Tā noteikti noderēs ikvienam ceļotājam, kurš vēlas iepazīt konkrētās valsts vides un dabas objektus.

Arī Latvijā ir uzsākts darbs pie Zaļās kartes izstrādes. Biedrība «Zaļā brīvība» ar Hipotēku bankas atbalstu ir uzsākusi šādas kartes izveidi. Tā cilvēkiem dos iespēju uzzināt par tādām videi draudzīgām iespējām kā bioloģiskās zemnieku saimniecības, ekoveikali, atjaunojamās enerģijas demonstrācijas vietas, dažādi dabas objekti u.tml. Pašlaik karte ir izstrādes stadijā. Taču ik-viens var piedalīties tās tapšanā ar idejām par objektiem, kuri tur būtu jāatspoguļo, un praktisku palīdzību kartes veidošanā. Karti var atrast «Zaļās brīvības» mājaslapā http://www.zb-zeme.lv. •