Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
 
 

Izdrukāt

Par šo rakstu nav saņemta neviena atsauksme
Apskatīt atsauksmes · Pievienot atsauksmi

Sācies «Zaļā Punkta skolas» sestais mācību gads

Programmas «Zaļā punkta skola» vadītāja
Rita Bubina


Programma «Zaļā punkta skola» sekmīgi darbojas jau sesto mācību gadu. Tajā ir iesaistījusies trešā daļa Latvijas mācību iestāžu – aptuveni 90 tūkstoši skolēnu.


Projekta mērķis ir paaugstināt skolēnu zināšanas ekoloģijas jautājumos un rosināt uz dabai labvēlīgu dzīvesveidu. Akceptējot programmas atbilstību Latvijas pamatizglītības standartam, Latvijas Zaļā punkta (LZP) aktivitātes atbalsta Izglītības satura un eksaminācijas centrs.

Iesaistoties programmā, skolēni apgūst dažādus izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas aspektus. Lai atvieglotu mācību procesu, LZP izdevis un bez atlīdzības izplata mācību grāmatas un darba burtnīcas bērnudārzu, kā arī pamatskolu audzēkņiem un to skolotājiem. Īpaši noderīgs un atraktīvs mācību palīglīdzeklis ir nupat ieviestā iepakojuma soma ar papīra, metāla, stikla un plastmasas iepakojuma un to pārstrādes materiālu paraugiem.

Noderīgi mācību līdzekļi: grāmatas, darba burtnīcas un iepakojuma materiālu paraugu somas

Pagājušajā mācību gadā semināros aptuveni 300 skolotāju noklausījās lekciju par iepakojuma vēsturi, funkcijām, ražošanu un pārstrādi, kā arī praktiski komplektēja savu iepakojuma paraugu somu. Arī 2006./2007. mācību gadā novembrī un decembrī semināri notiks vēl 10 Latvijas pilsētās. Šādu semināru mērķis ir panākt, lai skolotāji pilnībā spētu izmantot LZP sagatavotos mācību palīgmateriālus ikdienas darbā ar skolēniem. Semināru norises grafiku un reģistrācijas anketu var atrast LZP mājaslapā www.zalais.lv.

Nākamā gada februārī dienasgaismu ieraudzīs jauns izziņas un darba mācību materiāls 4.-9. klašu skolēniem, kas, veltīts tieši iepakojumam un tā pārstrādei, būtiski atvieglos skolotāju darbu. Patlaban tiek drukāta arī izdevniecības «RaKa» ar LZP atbalstu sagatavotā darba burtnīca vidusskolēniem vides izglītībā «Kas? Kā? Kāpēc?».

Konkursi un sacensības veicina radošu pieeju vides izglītībai

Lai rosinātu skolotājus un skolēnus uz radošu pieeju vides izglītībai, LZP regulāri organizē konkursus un sacensības. Tā, piemēram, šā mācību gada rudens semestrī skolēni zīmēja uz stikla šķirošanu aicinošus sociālos plakātus konkursam «Ņem un šķiro stiklu!». Šajā konkursā piedalījās vairāk nekā 100 mācību iestādes, un labākie iesūtītie darbi jau decembrī parādīsies plakātos pieturvietās vai reklāmas laukumos reģionālajās avīzēs akcijas «Ņem un šķiro stiklu!» ietvaros.

Decembrī savukārt tiks noteikta komanda, kas visveiksmīgāk startējusi konkursā «Ko darīsim ar veco ledusskapi?». Šajā konkursā komandas noskaidroja to, kas ir nolietotās elektropreces un kāpēc tās ir tik kaitīgas videi, ja ir nomestas, kur pagadās. Skolēni aptaujāja vietējos iedzīvotājus, lai noskaidrotu, kāda ir situācija viņu pilsētā vai pagastā, vai iedzīvotāji zina, kas ir nolietotās elektro-preces un kas ar tām būtu jādara.

Septembrī «Zaļā punkta skolas» dalībnieki pulcējās ikgadējā salidojumā Rīgā. Šogad aptuveni 700 skolēnu piedalījās gājienā, kura mērķis bija popularizēt videi draudzīgu attieksmi un pievērst sabiedrības uzmanību dabas resursu taupīšanai. Katra komanda bija saga-tavojusi plakātu, ko bija iespēja parādīt gan pārējiem gājiena dalībniekiem, gan citiem interesentiem. Ar īpašu nepacietību skolēni gaidīja brīdi, kad viņi varēs pa-sniegt pašu darinātus auduma iepirkumu maisiņus viņu iemīļotiem, sabiedrībā pazīstamiem cilvēkiem. Bērni varēja paspiest roku spēkavīram Raimondam Bergmanim, mūziķiem Ainaram Mielavam, Jurim Kaukulim, Olgai Rajeckai, Mārtiņam Freimanim, Laurim Reinikam, grupas «Borowa MC» pārstāvjiem, kā arī daudziem citiem plašākā sabiedrībā zināmiem cilvēkiem. Bērnu darināts iepirkumu maisiņš tika arī Ekoskolu vadītājam Ģirtam Strazdiņam.

Kā piereģistrēties programmai?

Programmā «Zaļā punkta skola» var iesaistīties ikviena vispārizglītojoša mācību iestāde. Plašāka informācija un pieteikuma anketa atrodama internetā: www.zalais.lv. Dalība programmā neuzliek skolai nekādus pienākumus. Tā vienkārši ir iespēja uzzināt daudz jauna un interesanta, bez maksas saņemt noderīgus mācību līdzekļus, kā arī pārbaudīt savas zināšanas, iemaņas un izveicību radošos konkursos. •