Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
 

Septiķus ražo no izturīga, augsta blīvuma polietilēna, kas garantē hermētiskumu.

Bioloģiskā attīrīšanas iekārta AS-VARIO ir 2,20 m augsta.

Dūņu pārsūknēšana ir viegli noregulējama bez speciālista līdzdalības.
 

Izdrukāt

Par šo rakstu saņemtas 3 atsauksmes
Apskatīt atsauksmes · Pievienot atsauksmi

Saprātīgi notekūdeņu attīrīšanas risinājumi

Sarmīte Baltmane
SIA «MB AKVA» mārketinga vadītāja
http://www.mbakva.lv
tālr.: 7372059


Visā Eiropā ūdens kvalitātes radītāji ir uzlabojušies. To apliecina vides pētījumu dati, kur atzīts, ka progresu sekmējis ekonomiskās aktivitātes kritums deviņdesmito gadu pirmajā pusē (samazinājās augsti piesārņojošā smagā rūpniecība), kā arī tas, ka astoņdesmitajos gados Eiropa stimulēja notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi.

Lai gan patlaban ražošana palielinās, ir notikusi pārslēgšanās uz mazāku piesārņojumu radošām nozarēm, bez tam iedzīvotāji saprot dabas resursu pārtēriņa bīstamību. Cilvēki mājas nevēlas būvēt «pa vecam» (neiedziļinoties materiālu un tehnoloģiju kvalitātē). Ekoloģiskā domāšana daudzviet kļūst par dzīves stilu vai normu. Tāpēc firmās, kur darbinieki palīdz risināt šīs problēmas, atskan telefona zvani ar desmitiem lūgumu atbildēt uz neskaidriem jautājumiem. Biežāk uzdotos par notekūdeņu attīrīšanu mēģināsim atšķetināt.


Kādas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas izvēlēties privātmājai?

Notekūdeņu attīrīšanas sistēmas atkarībā no izmantotās tehnoloģijas un rezultāta kvalitātes var iedalīt vairākās grupās. Par izsmeļamām bedrēm šoreiz nerunāsim, jo hermētiskas akas ir paredzētas notekūdeņu uzkrāšanai un izvešanai, nevis attīrīšanai.

Pirmā attīrošā ir septiķa sistēma. Tradicionālā septiķa sistēma ar speciāli ierīkotu drenāžas lauku notekūdeņu attīrīšanai un iesūcināšanai ir ideāla privātai mājai ar pietiekami lielu, vēlams lauku teritoriju, labiem grunts filtrācijas apstākļiem, gruntsūdens līmeni ne augstāku par 1,5 m, turklāt tai ir jābūt Reģionālās vides pārvaldes akceptētai. Septiķa sistēmas aprīkojums maksā aptuveni 900 latu. Ja patērētājs mājas uzkopšanai un personīgai higiēnai lieto bioloģiski degradējamus mazgāšanas līdzekļus, šādas sistēmas savu funkciju veic ļoti veiksmīgi.

Likumdošana nosaka, ka pilsētās vai blīvi apdzīvotās lauku teritorijās ēkām bez iespējas pieslēgties centrālajai kanalizācijai ir jābūt lokālām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Par šo noteikumu neievērošanu mājas būvnieks var tikt sodīts, tāpēc, ekonomisku un ekoloģisku apsvērumu vadīti, īpašnieki izvēlas bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas.

Kā darbojas bioloģiskās attīrīšanas iekārtas?

Bioloģiskā notekūdeņu attīrīšana ir metode, kas notekūdeņos izšķīdušo vielu noārdīšanai izmanto dzīvos mikroorganismus – baktērijas. Norise ir līdzīga dabīgo ūdenskrātuvju pašattīrīšanās procesam, tikai ar to starpību, ka notekūdeņi nepārtraukti tiek bagātināti ar skābekli, kas ir priekšnosacījums baktēriju ieaugšanai un funkciju uzturēšanai.

Bioloģiskās notekūdeņu attīrīšanas sistēmas notekūdeņus attīra līdz tādai pakāpei, ka to drīkst ne vien iesūcināt gruntī, bet arī ievadīt notekgrāvjos vai virszemes ūdenstilpēs. Šīs ietaises ir no plastmasas, izgatavotas kā tvertne, kas iekšpusē sadalīta atsevišķās tehnoloģiskās zonās. Anaerobā daļa ir slēgta ar smaku necaurlaidīgu vāku, pēc tam visa tvertne ir nosegta ar atveramu un aizslēdzamu lūku. Aerobajā daļā ir smalkus burbuļus veidojošs aerācijas elements un gaisa sadales mehānisma savienojošas caurules, kur no gaisa pūtēja (kompresora) ievada gaisu. Kompresors novietots ārpus notekūdeņu uzkrāšanas un attīrīšanas tvertnes.

Iekārtas papildus var komplektēt ar nelielām sūkņu akām, automātiskām kontrolanalīžu ņemšanas un notekūdeņu uzskaites ierīcēm (tas lieliem objektiem, ciematiem).

Cik maksā iekārta?

Dzīvojamai mājai ar 3 līdz 7 plānotiem iemītniekiem Čehijā ražotas iekārtas izmaksās 1500 latu. Izvēloties firmu, kas piedāvātās iekārtas arī uzstāda, jūs saņemsiet lielāku garantiju un individuālu risinājumu, jo katra situācija ir jāizvērtē atsevišķi, analizējot mājas atrašanās vietu, grunts un ģeogrāfiskos apstākļus.

Kuru valstu ražojumus labāk izvēlēties?

Vislabāk to valstu izstrādājumus, kur notekūdeņu attīrīšanā prasa ievērot stingras prasības, kā tas ir, piemēram, Čehijā, Norvēģijā, Austrijā. Igaunijā valsts institūcijas ļoti stingri raugās uz notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti, tāpēc tirgū atsijājas to valstu ražojumi, kas šos nosacījumus var reāli garantēt.

Vai ir papildu aprīkojumi, kas notekūdeņos atdala taukus, smiltis, naftas produktus, ko ar bioloģisko metodi nevar attīrīt?

Šādu jautājumu parasti uzdod restorānu, viesnīcu vai autoservisu, automobiļu novietošanas laukumu, autostāvvietu, degvielas uzpildes staciju īpašnieki.

Notekūdeņos esošie tauki negatīvi ietekmē bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas procesu. Tie nešķīst un ir slikti sadalošos, lipīgu piciņu veidā, kas pieķep uz cauruļvadu, kontrolaku vai rezervuāru sienām. Nosēdumi veicina aizsērēšanu, rodas nepatīkama smaka. Tauku atdalītājus ierīko pie tām notekūdeņu attīrīšanas sistēmām, kur tauku ir vairāk nekā parastos sadzīves notekūdeņos. Ierīces novieto tuvu piesārņojuma avotam, piemēram, zem izlietnēm (restorāni, viesu nami, ēdināšanas iestādes), vai ārpusē, kur notekūdeņi izplūst no virtuves kanalizācijas (skārņi, gaļas pārstrādes cehi utt.).

Naftas produktu atdalītāji ir paredzēti brīvo naftas produktu atdalīšanai no piesārņotajiem lietus vai notekūdeņiem. Iekārtas ir dažādu veidu un izmēru, lai projektētāji to pielāgotu piesārņojuma līmenim.

Vai var izdalīt videi draudzīgas un ne tik saudzīgas iekārtas?

Izsmeļamo kanalizācijas grodaku laiks atkāpjas. Ar to nedomāju izsmeļamās bedres, kam izdauzīts dibens, kas pieļauj neattīrītu notekūdeņu sūkšanos gruntī. Pareizi izbūvēta un ekspluatēta arī grodaku sistēma veic notekūdeņu pārstrādi, bet tādas pašlaik māk ierīkot retais.

Progresīvākā metode, ko savā mājā var izbūvēt saimnieks, ir notekūdeņu bioloģiskā attīrīšana. Parasti cilvēki notekūdeņu attīrīšanu neuzskata par procesu, kas ik pa laikam ir jāuzmana un jādomā, kādi notekūdeņi tiek ieplūdināti iekārtā.

Pēdējos gados aktīvāk pēta sadzīves ķīmijas ietekmi uz Baltijas jūru. Ir pieejami Vides aizsardzības kluba atzinumi par Baltijas jūras piesārņojumu ar fosfora un slāpekļa savienojumiem un ieteicamais mazgājamo līdzekļu saraksts, ko rekomendē lietot personīgo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu īpašniekiem. Bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas sistēmu sekmīgu darbību nodrošina mikroorganismi. Bet, kā jau reklāmās brīdina paši ražotāji, sadzīves ķīmija ir gatava iznīcināt visas baktērijas – arī derīgās, kas nodrošina atkritumu sadalīšanās procesus notekūdeņu rezervuāros. Ar to es gribēju bilst, ka cilvēks bieži nodala sevi no dabas, domādams, ka notiek brīnumi un attīrīšanas iekārta ir kā burvju mēģene, kurā sajaucam antibiotikas, hormonālos preparātus, veļas pulveri ar augstu fosfora procentu, atstājam nostāvēties un pēc laika pasmeļam tīru ūdeni. Tā nav. Arī no ābeles nokritušam ābolam vajadzīgi mikroorganismi, kas sadalītu organiskās vielas. Ja gribam izmantot reklāmās dzirdēto, tad šeit gluži vietā būtu teiciens «Domā līdzi!».

Eiropas Savienības valstu ekoloģiskais pēdas nospiedums uz vienu cilvēku ir apmēram piecu globālo hektāru zemes platības – tā nepieciešama, lai saražotu mūsu patērētos resursus un absorbētu atkritumus. ASV šāda pēda ir uz pusi lielāka, bet Brazīlijā, Ķīnā vai Indijā – divas reizes mazāka. Jau tagad dabas resursu patēriņš pasaulē ik gadu par 20% pārsniedz to atražošanas spēju. Tā ir dzīvošana, notērējot pamatkapitālu, nevis peļņas procentus. •