Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
 

 

Papīra dāvināšana Izglītības un zinātnes ministrijai. To saņemt ieradās izglītības un zinātnes ministre Baiba Rivža
Foto no «Zaļās jostas» arhīva.

Roberta Gobziņa vadībā «Zaļās jostas» ezis Jostiņš, Pasaules Dabas fonda panda un gājiena dalībnieki tuvojas Ministru kabinetam
Foto no «Zaļās jostas» arhīva.

Finanšu ministrs Oskars Spurdziņš un Finanšu ministrijas valsts sekretāre Irēna Krūmane, saņemot dāvinājumu, atzina, ka šogad veikuši būtiskas aktivitātes papīra taupīšanai – budžeta likums un ar to saistītie dokumenti izdoti CD formātā.
Foto no Pasaules Dabas fonda arhīva.

Vides ministrijas parlamentārais sekretārs Mārtiņš Jirgens izteica gandarījumu par ilgstošu Vides ministrijas sadarbību ar «Zaļo jostu» un Pasaules Dabas fondu, uzsverot, ka būtisks vides resursu izmantošanas aspekts nākotnē ir sabiedrības informēšana un tās līdzdalības veicināšana.
Foto no Pasaules Dabas fonda arhīva.

Aktīvisti pārliecināti dodas uz priekšu.
Foto no «Zaļās jostas» arhīva.
 

Izdrukāt

Par šo rakstu saņemta 1 atsauksme
Apskatīt atsauksmes · Pievienot atsauksmi

Ilgu mūžu papīram!


Papīrs ir viens no atkritumu veidiem, kas izgāztuvē nonāk visbiežāk, tomēr par tā otrreizējās pārstrādes iespējām lielākā daļa lietotāju aizmirst vai nezina. Lai atgādinātu, ka papīrs nav tikai vienu reizi lietojama prece, «Zaļā josta» un Pasaules Dabas fonds 5. jūlijā rīkoja gājienu – uz valsts un pašvaldību iestādēm.


Gājiena dalībnieki devās uz Valsts kanceleju, Ārlietu ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju, Finanšu ministriju, Vides ministriju un Rīgas Domi, katrai iestādei dāvinot otrreizējās pārstrādes papīru. Valsts un pašvaldības iestādes varētu kļūt par vienu no labās pieredzes paraugu, iegādājoties otrreizējās pārstrādes papīru, to efektīvi izmantojot un šķirojot tālākai pārstrādei.

Iestāžu darbinieki pastāstīja, ka atbalsta papīra otrreizēju pārstrādi un šķirošanu un mēģina to arī praktiski īstenot savā darbavietā, piemēram, aprakstot lapu no abām pusēm, izmantoto papīru šķirojot atsevišķās kastēs, iespēju robežās dokumentus labojot un papildinot elektroniski, dokumentus izplatot CD formātā.

Cilvēki bieži vien maldīgi iedomājas, ka otrreizējās pārstrādes papīrs ir pelēks un nekvalitatīvs. Taču papīrs, kas satur vismaz 30% otrreizējā pārstrādē iegūto celulozes šķiedru, sniedz tādas pašas lietošanas iespējas kā jebkurš parastais papīrs. Otrreizējā papīra izmantošana nesadārdzina biroja izmaksas, bet sniedz nozīmīgu ieguldījumu vides aizsardzībā. Katra pārstrādātā papīra tonna ietaupa vismaz 30 000 litru ūdens un 3000-4000 kWh elektrības (pietiekami, lai apgādātu vidēji lielu ģimeni vienu gadu).

Tomēr lielākā sabiedrības daļa joprojām ir pasīva atkritumu šķirotāja, līdz ar to izgāztuvju kalni aug. Tāpēc aktīvisti iziet ielās, mēģina runāt ar valsts un pašvaldību iestāžu darbiniekiem, organizē izglītojošus pasākumus, lai jau pavisam drīz mums nebūtu jādomā, kā dzīvot izgāztuvē.  •