Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
 
 

Izdrukāt

Par šo rakstu saņemta 1 atsauksme
Apskatīt atsauksmes · Pievienot atsauksmi

Bīstamie atkritumi mājas aptieciņā

Līga Bulmeistere

Katrā mājā (tā tam vajadzētu būt) atrodas lielāki vai mazāki medikamentu krājumi – glābiņš, kad organisms pats nespēj cīnīties pret kādu kaiti vai arī noticis nelaimes gadījums un steidzami vajadzīga palīdzība. Dažiem krājumi aprobežojas ar aktīvo ogli, citramonu, validolu un kādu pārsienamo līdzekli; tiem, kuriem ir hrononiskas vai nopietnas akūtas veselības problēmas, zāļu skapīša saturs ir daudzveidīgāks.

Tomēr atceries: medikamenti tavā mājas aptieciņā domāti, lai uzlabotu veselības stāvokli un palīdzētu, kad ar tevi vai kādu citu noticis nelaimes gadījums, nevis lai aizpildītu zāles skapīša tukšos plauktiņus!

Kur likt veco validolu?

Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kas padara atkritumus bīstamus, nosaka, ka par bīstamiem uzskatāmi arī tie atkritumi, kas radušies, veicot ārstniecisku darbību, medikamenti, kā arī medicīnā un veterinārmedicīnā izmantojamas ķīmiskās vielas, mikrobioloģiskie preparāti un to toksīni. Galvā viss nav jāpatur, tāpēc vēlreiz atgādinu: bīstamie atkritumi – saimnieciskās vai citas darbības rezultātā radušies bīstami atlikumi un blakusprodukti, kas var būt piesārņotāji un negatīvi ietekmēt vidi un cilvēku veselību, jo tiem piemīt ķīmiskas un citas nelabvēlīgas īpašības, piemēram, viegla uzliesmojamība, kairināšana, korozivitāte, toksiskums vai indīgums. Atkritumu apsaimniekošanas likums paredz gan atkritumu šķirošanu no citiem atkritumiem, gan drošu uzglabāšanu, kas jāveic atkritumu radītājam vai īpašniekam. Apsaimniekotājam savukārt jāparūpējas par uzglabāšanas, pārkraušanas, pārstrādes un citu atļauju saņemšanu, kā arī jāveic uzskaites un marķēšanas darbi.

Jau 2002. gadā Latvijā ieveda vairāk nekā 3200 tonnu medikamentu. Pieņemot, ka katrs Latvijas iedzīvotājs atstāj neizlietotu kaut vienu no desmit tabletēm, pārpalikums mājas aptieciņās valstī būtu vairāk par 300 tonnām. Aptaujājot iedzīvotājus, noskaidrots, ka no šiem medikamentiem tiek vaļā divos veidos: tos aizskalo kanalizācijā vai izmet kopā ar sadzīves atkritumiem kopējā konteinerā. Ir gadījumi, kad cilvēki ierodas aptiekā ar zālēm, kurām aizmirsuši pielietojumu vai kuras kļuvušas nederīgas, un nu viņi vēlas no tām atbrīvoties videi saudzīgā veidā. Paši aptiekāri atzinuši savu bezspēcību šai jomā un ieteikuši tās labāk aizskalot kanalizācijā. Neviens veids nav pareizs un videi saudzīgs. Ja izmetam medikamentus konteinerā, tie kopā ar sadzīves atkritumiem nonāk izgāztuvēs, kur var notikt neparedzama reakcija ar citiem atkritumiem, kā arī pastāv iespēja, ka tie nonāks gruntī vai kāda dzīvā orga-nisma gremošanas traktā. Kanalizācijas sistēmās aizskalotie medikamenti nonāk ūdens attīrīšanas iekārtās un var izraisīt negatīvu ietekmi uz tur izmantotajām aktīvajām dūņām. Lai novērstu bīstamo atkritumu ceļošanu pa sadzīves atkritumu poligoniem un attīrīšanas iekārtām, tos vajadzētu izņemt no kopējās aprites un savākt speciālos konteineros, lai tos atsevišķi sadedzinātu. Ja cilvēkam tomēr nav nekādu iespēju atbrīvoties no medikamentiem videi saudzīgā veidā, tas ir, nodot kādā aptiekā, tad tiem, kuriem ir krāsns apkure, kā pagaidu variantu līdz šīs problēmas pilnīga risinājuma rašanai iesaka tos sadedzināt pašiem.

Atpakaļ uz aptiekām

Eiropas valstīs nav jādomā, kā videi draudzīgā veidā atbrīvoties no vecajiem un nederīgajiem medikamentiem, jo aptiekās izvietotos slēgta tipa konteineros ikviens iedzīvotājs bez maksas var izmest gan šļirces, gan medikamentus, kam beidzies derīguma termiņš, gan arī citus medicīniskas izcelsmes atkritumus. Ar Rīgas Vides aizsardzības fonda un Valsts Vides fonda finansiālu atbalstu rudenī aizsākts projekts, ko sadarbībā ar «Mēness aptieku» un Latvijas Farmaceitu biedrību realizē SIA «Lautus». Projekts paredz nederīgo medikamentu savākšanas sistēmas ieviešanu pilsētās un kompleksu pasākumu kopumu, lai iedzīvotāji videi un sev drošā veidā tiktu vaļā no nederīgajiem zāļu krājumiem. Informācijai: SIA «Lautus» ir licencēts uzņēmums, kas darbojas ar veselības aprūpes, farmakoloģisko un veterinārmedicīnisko atkritumu savākšanu, transportēšanu un iznīcināšanu un apkalpo klientus visā Latvijā. Projekts paredz, ka Latvijā, tāpat kā citur Eiropā, medicīniskos atkritumus varēs nodot aptiekās – vietā, kur tie iegādāti. Šāds risinājums ir drošs gan tādēļ, ka šādā gadījumā šie bīstamie atkritumi tiešām nonāks dedzināšanas iekārtās, gan nepieciešamības gadījumā iedzīvotājam būs iespēja lūgt farmaceita padomu. Pašlaik nederīgos medikamentus iespējams nodot vairāk nekā 100 aptiekās Rīgā un Rīgas rajonā, Siguldā, Liepājā, Olainē un Cēsīs, Aizkraukles, Valmieras, Valkas un Gulbenes rajonā, Ventspilī un Dobelē, kā arī citās aptiekās, kur vien redzat attiecīgu uzlīmi logā. Ja rajonā, kur dzīvojat, nav nevienas aptiekas ar šādu atpazīšanas zīmi, droši jautājiet aptiekāram, kad šajā aptiekā varēs nodot nederīgos medikamentus, jo, iespējams, tieši tava interese mudinās aptiekas īpašnieku nodrošināt šo pakalpojumu.

Lai turpinātu, nepieciešams finansējums

Nedaudz sīkāk par projekta pirmsākumiem, attīstību un norisi «Vides Vēstīm» piekrita pastāstīt «Lautus» direktore Sandra Eglīte. Projekts ar pāris nedēļu starpību rudenī sācies Rīgā un Liepājā. Projekta pieteikums tika iesniegts vairākas reizes, bet to noraidīja. Dzinējspēks, kas iekustināja sastāvējušos ūdeņus, bija masu mediju saceltā ažiotāža ap Liepājas fortos atrasto lielo medikamentu krājumu. Aktuāls kļuva jautājums, kur un kādā veidā no tiem likumīgi un videi saudzīgi atbrīvoties. Tad arī «Lautus» saņēma finansiālu atbalstu gan no Rīgas Vides aizsardzības fonda, gan Latvijas Vides aizsardzības fonda.

Ritenis no jauna nebija jāizdomā, jo jau agrāk Latvijā medikamentus, kas vairs nav nepieciešami vai kuriem bei-dzies derīguma termiņš, varēja nodot atpakaļ aptiekās. Informatīvu teikumu par šādu iespēju ikviens varēja izlasīt arī uz medikamenta lietošanas instrukcijas. Kad nodot zāles aptiekās vairs nebija iespējams, daudzas firmas, lai nerastos liekas problēmas, šo tekstu par atpakaļnodošanas iespējām no lietošanas instrukcijām izņēma. To Eiropas firmu medikamentu aprakstos, kur tulkošanas procesā stingri jāpieturas pie oriģinālā teksta, joprojām atrodama informācija par nevajadzīgo vai lietošanai nederīgo medikamentu nodošanu aptiekā. Vai tas izdarāms faktiski, tas pagaidām paliek retorisks jautājums.

Ar bīstamo atkritumu savākšanu saistīts līdzīga rakstura projekts 2002.-2003. gadā risinājās Siguldā, Olainē un Bauskā. Siguldā tas turpinās, bet citur bīstamos atkritumus atkal izmet tam neparedzētās vietās. Vislielākais guvums iedzīvotājiem, ka akcijā iesaistīts vesels aptieku tīkls – «Mēness aptieka» ar 63 aptiekām Rīgā un vairāk nekā 100 visā Latvijā. Medikamentu nodošanas pakalpojumā akcijas laikā ietilpst: uzlīmes, savākšanas tvertnes, speciāli maisiņi, ko izsniedz katram, kas atnesis medikamentus. Ja informācijas aprite darbotos un iedzīvotāji būtu informēti par nodošanas iespējām, pietiktu tikai ar savākšanas kasti. Bez papildu finansējuma savākšanas pakalpojums vienai aptiekai izmaksātu 10 latus trijos mēnešos, un tas varētu novest pie tā, ka labi iesāktais atkal varētu apstāties.

Latvijā bēdīgā prakse liecina, ka pie profilaktisku aizsardzības mehānismu iekustināšanas ķeras klāt tikai tad, kad kaut kas jau atgadījies. Pašlaik par atsaucību medikamentu nodošanā projekta organizatori nevar sūdzēties, īpaša aktivitāte vērojama pēc informācijas masu medijos. Daudzi iedzīvotāji veikuši revīziju savos zāļu krājumos, arī kāds liepājnieks, kurš šā projekta ietvaros savā ziņā ir rekordists zāļu uzglabāšanā, jo tās glabājis mājās gandrīz trīsdesmit gadu. Tā kā šis projekts ilgs tikai līdz martam, aprīlim, atliek vien cerēt, ka atbildīgās personas apdomāsies, pirms kāds bērns būs saindējies ar kurpju kastē vecāku noglabātiem medikamentiem vai kāda vecmāmiņa slimības saasinājuma brīdī iedzērusi kādu vecu tableti, kas gadiem ilgi mētājusies zāļu skapītī. •

 

Tas jāzina katram – lai no glābēja nekļūtu par ienaidnieku

  • vismaz reizi gadā pārskatiet savus zāļu krājumus;
  • zāles glabājiet vēsā un sausā vietā;
  • iekšķīgi un ārīgi lietojamas zāles vēlams glabāt atsevišķi;
  • izmetiet visas zāles, kurām beidzies derīguma termiņš;
  • lai neviens nepaņemtu nepareizas zāles, glabājiet tās oriģinālā iesaiņojumā.

Izmetīsim pareizi

  • nederīgos medikamentus izņemiet no kastītes, neizlietotos medikamentus var atstāt primārajā iepakojumā (blisteros, pudelītēs);
  • nederīgos medikamentus salieciet maisiņā, aiznesiet uz aptieku un atdodiet farmaceitam, kurš to ievietos speciālā konteinerā. Vai arī pats ievietojiet atnestos medikamentus speciāli izsniegtā maisiņā un izmetiet aptiekā šim mērķim novietotā tvertnē;
  • nelieciet kopā ar medikamentiem vecos termometrus. Labāk nododiet tos tieši aptiekā farmaceita rokās.