Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
 

 
 

Izdrukāt

Par šo rakstu nav saņemta neviena atsauksme
Apskatīt atsauksmes · Pievienot atsauksmi

Izslēdz motoru!

Māris Ruķers
LU Juridiskās fakultātes lektors

Padomju laikā ceļa zīmi “Stāvvieta” nereti papildināja zīme “Izslēgt motoru”. Iespējams, toreiz tā bija daudz aktuālāka problēma nekā patlaban, jo degviela valsts uzņēmumu transporta darbībā netika taupīta. Patlaban degvielas cenu nemitīgais kāpums daudziem liek apdomāt katru izbraucienu ar auto, nemaz nerunājot par degvielas tīrīšanu, darbinot motoru stāvvietā. Tomēr stāvēšana ar ieslēgtu dzinēju stāvvietā pilsētas centrā tik un tā nav retums, it īpaši ziemā un arī vasaras karstumā, kad darbojas kondicionieris.

Saskaņā ar spēkā esošo 2004.gada 29.jūnija MK noteikumu Nr.571 “Ceļu satiksmes noteikumi” 27.nodaļas “Ceļa zīmes un to raksturojums” 307.29.punktu ir noteikta speciāla papildzīme Nr.845 “Izslēgt motoru”. Minēto noteikumu 307.29.punktā noteikts: papildzīme “norāda, ka stāvvietā aizliegts stāvēt ar ieslēgtu motoru”. Papildzīme ir iekļauta arī Ministru kabineta noteikumu Nr.571 “Ceļu satiksmes noteikumi” 5.pielikumā. Tomēr šādas papildzīmes apdzīvotās vietās Latvijā praktiski nekur nav redzamas.

Pilsētas centra atslogošana no satiksmes dažkārt tiek apskatīta tikai no transporta plūsmas organizācijas skatpunkta, aizmirstot par vides aizsardzības problēmām. Piemēram, paaugstinātas maksas noteikšana pašvaldības autostāvvietās vai maksa par iebraukšanu Jūrmalā ir viens no līdzekļiem Rīgas pilsētas transporta koncentrācijas samazināšanai.

Autostāvvietu problēma, protams, ir pilsētas transporta politikas sastāvdaļa. Taču transporta politika ir cieši saistīta arī ar pilsētas vides aizsardzības politiku kopumā, kuru veido daudzi citi aspekti. Piemēram, Rīgas pilsētas amatpersonas ir izteikušas ideju aizliegt pašvaldības teritorijā lietot transportlīdzekļus, kas vecāki par 10 gadiem. Būtu grūti iedomāties šāda lēmuma ieviešanu reālajā dzīvē. Daudz racionālāks priekšlikums būtu apgādāt visas pašvaldību stāvvietas ar Ceļu satiksmes noteikumos paredzēto, bet neizmantoto papildzīmi Nr.845 "Izslēgt motoru". Jo īpaši šī prasība būtu jāattiecina uz stāvvietu, kas apzīmēta ar ceļa zīmi Nr.532 "Stāvvieta".

Privātīpašuma teritorijā, piemēram, stāvvietā pie lielveikala un citur, šā priekšlikuma juridiskā īstenošana varētu būt problemātiska. Katrā ziņā, ja pašvaldība iznomājusi zemesgabalu komersantam stāvvietas vajadzībām, nomas līgumā būtu jāparedz pienākums uzstādīt noteikumos paredzēto papildzīmi. Minētā ierosinājuma izskatīšana būtu nozīmīgs konceptuāls solis pilsētas vides kvalitātes uzlabošanā. •