Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
 
 

Izdrukāt

Par šo rakstu saņemtas 14 atsauksmes
Apskatīt atsauksmes · Pievienot atsauksmi

Vides terminu vārdnīca

A

Atjaunojamie dabas resursi – dabas resursi, kas var tikt atjaunoti vai papildināti dabiski vai ar cilvēka darbību. Atjaunojamie dabas resursi ir, piemēram, meži un zivis. Minerāli un no Zemes dzīlēm iegūtais kurināmais skaitās neatjaunojamie dabas resursi, jo tie atjaunojas ilgākā laika posmā nekā cilvēka dzīves ilgums. Daļēji atjaunojamie dabas resursi ir augsnes auglība, ekoloģiski tīra ekosistēma, vides piesārņojums.

Ārtelpas izglītība – formālā un neformālā izglītība ārpus telpām, brīvā dabā, veicot dažādus pētījumus, vērojumus dabā. Izziņas process, kas cieši saistīts ar vides izglītības sistēmu.

B

Bioloģiskā lauksaimniecība – viens no lauku saimniekošanas veidiem, kas nerada kaitīgu ietekmi uz vidi, ražojot produkciju, kas ir tīrāka un veselīgāka, salīdzinot ar intensīvās lauksaimniecības ražojumiem.

D

Diennakts ritms – ritmiskas izmaiņas augu un dzīvnieku stāvoklī, kuru periods aptuveni vienāds ar diennakts garumu. Piemēram, aktivitātes un miera stāvokļa mija dzīvniekiem, zieda atvēršanās un aizvēršanās augiem.

E

Ekoloģiskais līdzsvars – dabiska biokopa ir ekoloģiskā līdzsvarā, ja tā ir noturīga laikā. Tā veido stabilu ekosistēmu. Tomēr arī līdzsvarotas biokopas mainās laika gaitā, mainoties klimatiskajiem apstākļiem. Cilvēks, piesārņojot vidi, ietekmējot ar savu darbību augus un dzīvniekus, iznīcinot tos un to dzīvesvietas, var izjaukt ekoloģisko līdzsvaru.

ES ekosertifikāts «Eiropas puķe» – Eiropas tūrisma sertifikāts, kas norāda, ka tūrisma biznesā strādājošie saimnieko videi draudzīgi, ievērojot vides ilgtspējīgas attīstības principus.

Ekovirtuve – publiskās ēdināšanas vieta, kur piedāvā ēdienu no ekoloģiski tīriem produktiem. Dārzeņu un augļu audzēšanā nav izmantoti pesticīdi vai citas ķīmiskas vielas, dzīvnieki nav baroti ar augiem, kas satur šīs vielas, ēdiens ir pilnvērtīgs un veselīgs. Ekovirtuves Rīgā: Valdeķu ielā 57, Rūpniecības ielā 11, Tallinas ielā 51.

G

Ģenētiski modificēta pārtika – tā sauktā «jaunā pārtika», kas sastāv no ģenētiski modificētiem organismiem vai ražota no tiem. Tiek veiktas mērķtiecīgas izmaiņas ar organisma oriģinālo DNS, lai panāktu vēlamās izmaiņas (izskatu, pretestību pret slimībām un kaitēkļiem, ilgstošu dzīvotspēju u.c.). Visbiežāk ĢMO sastopami tomātos, melonēs, kukurūzā, labībā, sojā, rapsī. Tos lietojot, pastāv risks saskarties ar alerģiskām reakcijām, nav pētīta to iedarbība uz cilvēka veselību ilgstošā laika periodā.

I

Ilgtspējīga attīstība – attīstība, kas nodrošina šodienas vajadzību apmierināšanu, neradot draudus nākamo paaudžu vajadzību apmierināšanai.

Īsās dienas augs – augs, kura normālai augšanai un attīstībai nepieciešamais tumsas periods garāks par 12 stundām.

M

Mikrobiotopi – nelielas vietas, kas piemērotas īpašu sugu pastāvēšanai, piemēram, koka dobums, sprauga starp upes akmeņiem.

R

Rūpes par Zemi (Caring for Earth) – pasaules dabas aizsardzības stratēģijas projekts. Publicēts 1991.gadā. Tā ir stratēģija dzīves ilgtspējīgai nodrošināšanai uz Zemes – ekoloģisko procesu, dzīvei nepieciešamo apstākļu, ģenētiskās daudzveidības saglabāšana, sugu un ekosistēmu ilgtspējīga izmantošana.

U

Ūdens ziedēšana – barības vielām pārbagātos ūdeņos masveidā savairojas planktonaļģes. Aļģu ziedēšanas laikā, sadaloties un nogulsnējoties, tās patērē daudz skābekļa, un ūdentilpju dziļumos rodas mirusī zona, kur skābekļa trūkuma dēļ nav dzīvības. Daudzas no šīm aļģēm ir toksiskas, tās saindē dzīvniekus, padara ūdeni nelietojamu dzeršanai un atpūtai. Parasti ūdens ziedēšana novērojama pavasaros, siltummīlošās aļģes zied arī vasarās.

Z

Zaļais sertifikāts – vides kvalitātes zīme nelielām tūristu mītnēm – lauku viesu namiem, sētām, atpūtas un tūrisma vietām Latvijā. Tas apliecina videi draudzīgu saimniekošanu šajā vietā.

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts – starptautiskas nozīmes aizsargājama dabas teritorija, kas atrodas valsts aizsardzībā. Tā pārvaldi veic administrācija, kas atrodas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārraudzībā, kura savas kompetences ietvaros īsteno valsts vides aizsardzības politiku. Rezervātā ietilpst dabas parki, dabas liegumi – meži, pludmales, purvi, dabas lieguma zonas, aizsargājamie dendroloģiskie stādījumi, ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie dabas pieminekļi – klintis, alas, akmeņi.