Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!

 

Atsauksmes, kas saņemtas par rakstu
Pļāvējus nomaina plūcēji

Pievienot jaunu atsauksmi


Nosūtījis: Ainārs (ainlig@inbox.lv)
piektdiena, 2009. gada 4. decembrī 0:28:51

Ļoti labs globāla mēroga raksts par visu dzīvo organismu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Liels paldies!


Nosūtījis: Tālis (talisbrants@inboks.lv)
sestdiena, 2007. gada 16. jūnijs 21:01:48

Piekrītu, ka lauksaimniecības intensifkācija , kas pēdējois pāris gados notiek uz pie mums ienākušo ārzemju lauksaimnieku lielražotāju pielietoto tehnoloģiju pamata, nodara lielu, pat neatgriezenisku, kaitējum meža dzīvniekiem, tai skaitā stirnām, meža platībās, kas robežojas ar tām -apstrādātajās platībās viss līdz pēdējai zālitei ir izindēts izņemot tur peredzēto monokultūru.


Nosūtījis: roberc (mroberc@inbox.lv)
otrdiena, 2005. gada 3. maijs 15:07:25

tiem zemniekiem, kas tikai atlīdzības vilināti nodarbojas ar zāles īsināšanu,ir jamaxa ipashuma nodoklis un par tamliidziigiem suudiem.