Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
 

 
 

Izdrukāt

Par šo rakstu saņemtas 7 atsauksmes
Apskatīt atsauksmes · Pievienot atsauksmi

Colgate-Palmolive Baltic States

Rīgā, 26.11.2004. Nr.04/11-219
Galvenajai redaktorei Anitrai Toomai-Rijniecei

Cienījamā Toomas-Rijnieces kundze!

Mūsu rokās ir nonācis žurnāla «Vides Vēstis» 2004.gada novembra numurs pēc tam, kad mums piezvanīja vairāki satraukti «Colgate» zobu pastas lietotāji, kas izlasīja Jūsu žurnālā ievietoto rakstu.

Esam sašutuši un neizpratnē par Jūsu žurnālā ievietotā raksta «Inde zobu pastas tūbiņā» satura tīšu attiecināšanu uz «Colgate» produkciju. Raksta ilustrēšanai Jūs esat izmantojuši «Colgate-Palmolive» produktu – zobu pastas «Colgate Maximum Cavity Protection» tūbiņu. Raksts satur informāciju par vielām, kas vispār nav šīs zobu pastas sastāvā (piemēram, Triclosan, PVM/MA Copolymer, Saccharin, Cargeenan utt.).

Minētā raksta saturs apvienojumā ar «Colgate Maximum Cavity Protection» ilustrāciju rada maldinošu iespaidu patērētājos, ka tieši «Colgate Maximum Cavity Protection» zobu pasta satur indi.

Jebkuras «Colgate-Palmolive» ražotās zobu pastas iepakojums, kas tiek izplatīts Latvijā un citur pasaulē, precīzi nosaka, kāds ir produkta sastāvs un kāda ir tā lietošanas kārtība (vai zobu pastu var lietot bērni; kādi ir lietošanas drošības pasākumi – bērni lieto zobu pastu vecāku uzraudzībā; bērnu vecuma grupa; vienreizējs ieteicamais lietošanas daudzums – zobu pastas daudzums zirņa lielumā utt.).

Zobu pasta nav paredzēta ēšanai, bet gan zobu tīrīšanai, tāpēc žurnāla 51.lpp. izteiktais secinājums, ka «100 ml lielā «ģimenes» zobu pastas tūbiņā ir pietiekami daudz fluorīda, lai nogalinātu mazu bērnu», skan absurdi un tīši maldina patērētāju. Maziem bērniem ir speciāli paredzētas zobu pastas.

«Colgate-Palmolive» zobu pasta «Colgate Maximum Cavity Protection» (tāpat kā visi pārējie «Colgate-Palmolive» produkti, kas tiek laisti apritē Latvijas Republikā) ir Eiropas Savienībā sertificēts produkts, un tajā esošās sastāvdaļas (nātrija monufluorfosfāts (0,76%) un nātrija fluorīds (0,1%) ir atļautas Latvijas Republikā, tāpat kā pārējās Eiropas Savienības valstīs (skat. 2004.gada 20.aprīļa MK Noteikumus Nr.354 «Būtiskas prasības kosmētikas līdzekļiem, to marķējumam un to ievērošanas uzraudzības kārtība», kas izdoti, pamatojoties uz ES Padomes 1976.gada 27.jūlija Direktīvu 76/768/ EEK par dalībvalstu likumu tuvināšanu attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem, kā arī balstoties uz vēl 37 Komisijas direktīvām, tajā skaitā 2000/6/EK, 2002/34/EK, 2003/1/EK, 2003/1/EK, 2003/83EK u.c., kas attiecas uz kosmētikas un higiēnas precēm).

Vēršam Jūsu uzmanību arī uz Labklājības ministrijas departamenta 2001.gada 3.maija rīkojumu Nr.3, kas atļauj Latvijā lietot fluorīdu zobu kariesa profilaksē. Tāpēc nav pieļaujams, ka žurnāls sniedz saviem lasītājiem nepatiesu informāciju par «Colgate» zobu pastu «Maximum Cavity Protection», ievietojot arī žurnāla 1.lpp. «Colgate-Palmolive» ražotās zobu pastas «Colgate Maximum Cavity Protection» zobu pastas tūbiņas fotoattēlu ar tekstu zem attēla «Katra zobu pastas tūbiņa satur nāvējošu fluorīda devu». Tāda nepatiesa un sagrozīta informācija nodara būtisku kaitējumu «Colgate-Palmolive» preču zīmei un reputācijai, kā arī rada neuzticību «Colgate» produktiem.

Pie šiem apstākļiem uzaicinām Jūs labprātīgi ievietot paziņojumu – atsaukumu Jūsu žurnāla nākamajā numurā, ka «Colgate-Palmolive» zobu pastai «Colgate Maximum Cavity Protection» nav nekāda sakara ar Jūsu žurnālā ievietotā raksta «Inde zobu pastas tūbiņā» saturu un ka Jūs atvainojaties «Colgate-Palmolive» un patērētājiem par pārpratumu.

Ja mūsu pamatotā prasība netiks izpildīta, būsim spiesti griezties tiesā savu aizskarto interešu aizstāvībai un zaudējumu piedziņai.

 

Ar cieņu Jeff lan Metz,
«Colgate-Palmolive» (Latvia) SIA valdes priekšsēdētājs

 

Redakcijas vārdā atvainojamies «Colgate-Palmolive» un viņu produkcijas cienītājiem par radušos kļūdu – tiešām, «Vides Vēstu» 2004. gada novembra numurā publicētajā rakstā «Inde zobu pastas tūbiņā» ir analizēts zobu pastas «Colgate Total Advanced Fresh» sastāvs, bet attēlā redzama «Colgate Maximum Cavity Protection» zobu pastas tūbiņa. Vēlreiz atvainojamies par radušos kļūdu!

Savukārt žurnāla «Vides Vēstis» lasītājiem mēs vēlētos paskaidrot, ka, pārpublicējot šo un citus līdzīgus rakstus no ārzemju vides aizsardzības žurnāliem (ar viņu laipnu atļauju), mēs nevēlamies nopelt kādu konkrētu produktu, bet gan ņemt to par paraugu potenciāli kaitīgu, kaut arī likumdošanā atļautu sastāvdaļu analīzei.

Mēs ikdienā lietojam ārkārtīgi daudz ķīmisku vielu un to savienojumu, bez tā mūsu modernā dzīve nebūtu iedomājama. Taču daudzām no šīm vielām nav veikta pietiekama analīze, lai noteiktu to ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. 1997.gadā tikai 10 no ES reģistrētajiem 100 006 ķīmiskajiem savienojumiem bija veikts pilnīgs riska novērtējums – ietekme uz cilvēka veselību un ekosistēmām.

Mēs aicinām katru patērētāju iedziļināties nevis produktu ārēji pievilcīgajās reklāmās, bet gan to sastāvā, un, izmantojot informāciju par potenciāli kaitīgām vielām, izvēlēties savai veselībai un videi draudzīgākus produktus. Visdrošākais veids, kā to darīt, ir uzticēties ekosertifikātiem, kurus izdod neatkarīgas valsts vai sabiedriskās organizācijas.

Lai veicinātu sabiedrības izpratni un uzticēšanos šiem sertifikātiem, «Zaļā Brīvība» kopā ar Vides aizsardzības klubu un ar «Clear Channel Latvia» atbalstu ir izvietojusi ielu reklāmas vairākās Latvijas pilsētās. Informatīvo akciju papildina arī jaunizveidota mājaslapa internetā http://www.zb-zeme.lv/paterins, kurā var atrast plašāku informāciju par dažādu preču ietekmi uz vidi un veselību, ķīmiskajām vielām un citu patērētājiem noderīgu informāciju. Ceram, ka arī informācija žurnālā «Vides Vēstis» atvieglos jums izdarīt savu izvēli.

 

Ģirts Strazdiņš, «Vides Vēstu» direktors