Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
 

 
 

Izdrukāt

Par šo rakstu saņemta 1 atsauksme
Apskatīt atsauksmes · Pievienot atsauksmi

Ziņojiet par gredzenotiem paugurknābja gulbjiem

Pēdējos septiņpadsmit gadus katru ziemu Rīgā un tās apkārtnē tiek gredzenoti paugurknābja gulbji (Cygnus olor). Galvenais pētījuma mērķis ir noskaidrot, cik bieži un kāpēc gulbji maina ziemošanas vietu, cik ilgi uzturas ziemošanas vietā, kāpēc ziemas laikā veic ievērojamus pārlidojumus, cik tālu no ligzdošanas vietas atrodas ziemošanas teritorija u.c. Paugurknābja gulbju uzskaites parauglaukumā Dārziņi – Dole konstatēta izteikta ziemojošo putnu skaita samazināšanās kopš 1993. gada. Ņemot vērā kopējo gulbju skaita palielināšanos Latvijā, ir vairāki jautājumi, kāpēc ziemojošo putnu skaits samazinās.

Līdz šim ziemas laikā Rīgā un tās apkārtnē ar alumīnija gredzeniem apgredzenoti 407 gulbji, datu bāzē glabājas 1300 kontroles. Lielākā daļa šo kontroļu ir no ziemas perioda (novembris – marts) un tikai 80 kontroles no aprīļa līdz oktobrim. Tas izskaidrojams ar to, ka aukstajā laikā iespējams gulbjus piebarot un ar binokļa palīdzību nolasīt alumīnija gredzena numuru. Siltajā periodā gulbji lielākoties distancējas no cilvēka, tāpēc kontroļu skaits ir visai neliels.

Lai varētu precizēt Rīgā un tās apkārtnē ziemojošo gulbju ligzdošanas, spalvu maiņas, kā arī uzturēšanās vietas pirms un pēc ziemošanas, uzsākta gulbju gredzenošana ar zilu kakla gredzenu (papildus arī ar alumīnija kājas gredzenu). Šādus gredzenus ir iespējams nolasīt no daudz lielākā attāluma, ar optikas palīdzību – pat no vairākiem desmitiem metru. Šogad ar kakla gredzenu apgredzenoti 20 gulbji. Kakla gredzenu numerācija no CT01 līdz CT20. Jau no februāra vidus gulbji pakāpeniski pārvietosies uz citām ūdenstilpēm Rīgā un tās apkārtnē.

Lūdzam ziņot par nolasītiem kakla gredzeniem (numurs – vieta – datums – novērotājs). Ziņas par novērotiem gulbjiem ar kakla gredzenu gaidīsim arī tad, ja nav izdevies nolasīt tā numuru. Iespēju robežās mēģināsim apmeklēt šo vietu.

 

Ruslans Matrozis, ornitologs

 

Lūdzam informāciju sniegt Ruslanam Matrozim, e-pasts: Ruslans.Matrozis@lb.lv, tālr.: 9117577

 

Gājputnu atgriešanās

Pavasaris nāk ar gājputniem. Arī šogad Latvijas Ornitoloģijas biedrība aicina novērot gājputnu atgriešanos un ziņot, aizpildot pievienoto anketu un vasaras sākumā nosūtot to LOB: A. k. 1010, Rīga-50, LV-1050. Ja labi pazīstat putnus, gaidīsim no jums ziņas arī par citu, pašlaik anketā neierakstītu putnu sugu agrākajiem novērojumiem. Latvijā gājputnu atgriešanās reģistrācija notiek jau kopš 1987. gada. Iegūtie dati ornitologiem noderēs, pētot pārmaiņas putnu uzvedībā, piemēram, globālās sasilšanas ietekmi uz putnu ziemošanas ilgumu.

Novērošanas vieta (rajons un pagasts):


Nodarbošanās:


Vecums:

Vārds, uzvārds:

Adrese, tālruņa numurs:


Putnu suga Agrākais novērošanas datums Putnu suga Agrākais novērošanas datums
Baltais stārķis   Lakstīgala  
Baltā cielava   Lauku cīrulis  
Bezdelīga   Mājas strazds  
Mājas čurkste   Sloka  
Svīre   Vālodze  
Dzeguze   Žubīte  
Dzērve      
Grieze      
Ķīvīte