Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
 

 
 

Izdrukāt

Par šo rakstu nav saņemta neviena atsauksme
Apskatīt atsauksmes · Pievienot atsauksmi

165 skolas sadarbojas ar «Zaļo punktu»

Latvijas Zaļais punkts


«Latvijas Zaļais punkts» sadarbībā ar atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem un skolu valdēm aizpērn uzsāka izglītības projektu «Zaļā punkta skola», kas nodarbojas ar izlietotā iepakojuma apsaimniekošanas sistēmas ieviešanu Latvijā. Visa mācību gada laikā skolas, kurās atsevišķi tiek vākts izlietotais papīrs, kartons un tukšās plastmasas dzērienu (PET) pudeles, piedalījās konkursā par lielāko savāktā izlietotā iepakojuma daudzumu.


 

Katrā pilsētā un pašvaldībā atkritumu apsaimniekotāji, kas ir šī projekta tehniskie operatori, mācību iestādē vai tās teritorijā uzstādīja divus krāsainus atkritumu konteinerus: zilu – papīra un kartona iepakojumam, dzeltenu – PET pudelēm. Pēc tam dalīti savāktais iepakojums tika svērts un uzskaitīts. Lai uzskaite būtu objektīva, noslēgumaa vērtējumā tika ņemts vērā nevis absolūtais savāktais izlietotā iepakojuma daudzums, bet gan tā proporcionalitāte skolēnu skaitam skolā.

Aizpērn šajā projektā piedalījās 35 skolas, bet šobrīd tajā ir iesaistījušās jau 165 mācību iestādes no tiem Latvijas rajoniem, kuros atkritumu apsaimniekotāji sadarbojas ar «Latvijas Zaļo punktu». Tik varena atsaucība ir panākama tikai ar neatlaidīgu un pacietīgu izskaidrojošo darbu, uzskata projekta koordinatore Ilze Vilšķērste. Vienlaikus ir pieaugušas skolēnu zināšanas ekoloģijas jautājumos, un pamazām nostiprinās atbildības sajūta par apkārtējo vidi un neatjaunojamo dabas resursu taupīšanu.

Pagājušā mācību gadā skolēni savāca 4965,7 kg PET un 71939,7 kg makulatūras. Agrāk čaklajiem bērniem «Latvijas zaļas punkts» noslēguma pasākumu rīkoja cirkā, bet šogad šīs telpas būs par šauru. Tāpēc jādomā par citām iespējām sapulcināt konkursa dalībniekus, jo skolu skaits ir krietni pieaudzis. Īpaši gribētos atzīmēt Mārupes pagasta skolas, kas šajā mācību gadā jau ir savākušas apmēram tikpat PET pudeļu, cik pagājušā gadā visas Latvijas skolas savāca pusgada laikā, saka Ilze Vilšķērste. Lai mudinātu skolēnus projektu nedēļu laikā pievērsties dažādiem pētījumiem par vides saudzēšanu un resursu taupīšanu, «Latvijas Zaļais punkts» visām Latvijas skolām uz gadu uzdāvināja žurnāla «Vides vēstis» abonementu.

Turklāt šogad «Latvijas Zaļais punkts» sadarbībā ar Izglītības satura un eksaminācijas centru un Sākumskolas skolotāju asociācijas domi organizē konkursu sākumskolas skolēniem «Pa Zaļā punkta pēdām», kas norisināsies trīs kārtās (plakātu konkurss, teatralizēts uzvedums, tests un jautājumi par «Latvijas Zaļo punktu»). Pēc katras kārtas labāko darbu autori saņems balvas. Rīkotāji ir pārliecināti, ka šis konkurss palīdzēs skolēniem izprast izlietotā iepakojuma vākšanas un šķirošanas nepieciešamību, kā arī bērni ietekmēs vecāku neieinteresēto attieksmi pret atkritumu šķirošanu.

Skolas, kurām ir idejas par jauniem, interesantiem pasākumiem, dodiet ziņu! Arī «Latvijas Zaļa punkta» darbinieki ar prieku apciemos mācību iestādes ar interesantām, izglītojošām lekcijām par vides sakārtošanu, resursu taupīšanu un izlietotā iepakojuma dalītās vākšanas nepieciešamību. •

 

Ja Jums radusies interese vai jautājumi par šo skolu projektu, konkursu vai «Latvijas Zaļā punkta» darbību, ziņas meklējiet: www.zalais.lv, rakstiet Ilzei Vilšķērstei: e-pasts: ilze@zalais.lv