Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
Vides Vēstis Nr.11 (64) 2003
Vides Vēstis Nr.11 (64) 2003

Žurnāls tapis ar
Latvijas Vides aizsardzības fonda
finansiālu atbalstu

Latvijas Vides Aizsardzības fonds


Redakcijas adrese:
Kr. Valdemāra 45, Rīga, LV-1010

Direktore Anete Ķuze:
anete@vak.lv
Galvenā redaktore Anitra Tooma:
anitra@vak.lv
Abonēšanas jautājumos:
abonesana@vak.lv

ŠAJĀ NUMURĀ:

Redaktora sleja (0)  
VĀRDS
Zili stikli, zaļi ledi, vidū – Grenlande
Ar Ivaru Sīli sarunājās Lelde Stumbre
4 
CEĻOJUMI
Latvijas dabas un kultūras mantojuma ainiņas (2)10 
Stāsts par Kenijas Āfriku – starp cilvēkiem, ne lauvām dzīvojot46 
VIDRŪPE
Zaļais iepirkums (1)12 
Tuvojas otrais vilnis atkritumu apsaimniekošanā (1)16 
Grozījumi likumā «Par aizsargjoslām»30 
DABA
Lai cīruļi atgrieztos19 
Adatainais kaimiņš (13)24 
Trejdeviņi Karaļavoti52 
DARBI
Humusvielas no kūdras – zelta cenā22 
Bez ūdens nav dzīvības50 
Sēnes un kukaiņi koka ēkās (1)54 
RĪGAS VIDE
Kalnciema ielas atdzimšanai (0)32 
Velosipēdists uz ielas – pašnāvnieks vai brīvais?36 
Ak kungs, Kronvalda parks!40 
Kronvalda parks – rāma nostalģija42 
KULTŪRVIDE
Dzejnieka dzīvība...
Jāni Baltvilku pieminot
56 
RUBRIKAS
Lasītāju vēstules3 
Latvijas ziņas8 
Ārzemju ziņas14 
Rīgas ziņas38 
 
Adatainais kaimiņš
Adatainais kaimiņš
Kalnciema ielas atdzimšana
Kalnciema ielas atdzimšana
Sēnes un kukaiņi koka ēkās
Sēnes un kukaiņi koka ēkās