Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
Vides Vēstis Nr.9 (62) 2003
Vides Vēstis Nr.9 (62) 2003

Žurnāls tapis ar
Latvijas Vides aizsardzības fonda
finansiālu atbalstu

Latvijas Vides Aizsardzības fonds


Redakcijas adrese:
Kr. Valdemāra 45, Rīga, LV-1010

Direktore Anete Ķuze:
anete@vak.lv
Galvenā redaktore Anitra Tooma:
anitra@vak.lv
Abonēšanas jautājumos:
abonesana@vak.lv

ŠAJĀ NUMURĀ:

Redaktora sleja (0)  
VĀRDS
Sīmanis, Sīmanītis
Leldes Stumbres saruna ar mūziķi Haraldu Sīmani
4 
Vīrs, kas turas pie saules stara
Intervija ar Jāni Vaivaru
34 
VIDRŪPE
Cēsu dedzinātāji (1)8.1 
Atkritumu izgāztuve debesīs (0)8.2 
Ugunszemes posts20 
Biodīzeļa nākotne23 
Ietekmes uz vidi novērtējuma valsts birojs informē50 
Mans auto – videi draudzīgs (3)52 
IZVĒLE
Par Eiropas savienību un par meliem12 
RĪGAS VIDE
Brīnišķīgais ceļojums ar divriteni cauri Rīgas dārziem un parkiem3 
Arkādija – parks pieticīgiem un laimīgiem cilvēkiem16 
Rīgas vides ziņas18 
Informē Rīgas Vides departamenta direktors Askolds Kļaviņš19 
DABA
Latvijas nacionālais putns – baltā cielava (4)24 
Putni modina lauku sētu30 
Strausu tēva stāsti32 
CEĻOJUMI
Latvijas dabas un kultūras mantojuma ainiņas (1)10 
Saksijas Šveicē (1)42 
DARBI
Kārdinošais vides fonda naudas maks38 
VAF lēmumi40 
Senu ēku fasāžu apdare (3)46 
KULTŪRVIDE
Ko stāsta Cēsu sv.Jāņa baznīcas durvju ciļņi54 
 
Latvijas nacionālais putns – baltā cielava
Latvijas nacionālais putns – baltā cielava
Saksijas Šveice
Saksijas Šveice
Par ēku fasāžu apdari
Par ēku fasāžu apdari