Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
 
 

Izdrukāt

Par šo rakstu saņemtas 1800 atsauksmes
Apskatīt atsauksmes · Pievienot atsauksmi

VAK sapurinās

Janvāra vidū (11. – 13.I) dažus kilometrus no Lietuvas robežas Sēlijā, Rites Tautas augstskolā notika Vides aizsardzības kluba kārtējais Saiets. Šoreiz Saietā valdīja darba un atpūtas mierīga līdzāspastāvēšana un līdz ar to – labas atmiņas gan par padarīto darbu, gan atpūtu.

VAK virsaitis Arvīds Ulme norādīja uz pērnā gada ievērojamākajiem panākumiem, kā arī nepilnībām un trūkumiem kluba darbā. Pie panākumiem noteikti pieskaitāma sekmīgā Salacas pasargāšana no HES celtniecības Staicelē, kampaņa par to upju saraksta apstiprināšanu Ministru kabinetā, uz kurām turpmāk būs aizliegta jebkādu dambju celtniecība, kā arī kampaņu par nārstojošo lašu aizsardzību. Jāatzīmē, ka pēdējās divas kampaņas tika rīkotas koalīcijā ar Latvijas Makšķernieku asociāciju un WWF Latvijas biroju.

Arī Zaļais tirgus uzskatāms par lielu 2001. gada veiksmi. Arvīds īpaši uzsvēra, ka šis ir stratēģisks panākums, domājot par Latvijas ilgtspējīgu attīstību, jo Latvijas neatkarība tiešām tiek apdraudēta, ja zemnieki neredz iespēju izdzīvot un dodas vergu darbos uz ārzemēm.

Kā trūkumu Arvīds minēja pārāk izteiktu VAK darbības centralizāciju. Ir jāmaina VAK struktūra, vairāk pilnvaru uzticot nodaļām un programmām, tomēr vēl nav īsti skaidrs šo pasākumu ieviešanas mehānisms. Vismaz domāšanā gan Vides aizsardzības klubam no organizācijas ir jāpārtop par brālību.

Vēl viens VAK nepadarīts darbs ir zaļās vīzijas radīšana. Kas tad ir mūsu centienu mērķis, ideāli? Bieži vien mūsu darbību raksturo masu saziņas līdzekļu atspoguļotas skaļas kampaņas, kas ne vienmēr rada objektīvu organizācijas tēlu. Ko mēs varam piedāvāt jaunajiem biedriem? Cerams, šie būtiskie jautājumi tiks atbildēti jau šogad.

Paralēli Zilajiem karogiem VAK sācis darbu pie ekoskolu jeb Zaļo karogu programmas. Šīs abas programmas koordinē Vides izglītības fonds, kas ir starptautiska organizācija un nesen sāka darbu arī ārpus Eiropas valstīm. Par šīm programmām referēja VAK viceprezidents Jānis Matulis. Jānis pārstāv Latviju arī Koalīcijas par tīru Baltiju valdē. Līdz 11. februārim vēl var paspēt iesniegt projektus 2003. gadam (interesēties CCB Latvija birojā).

Sestdienas vakars Ritē pienāca ar VAK prezidenta vēlēšanām. Kandidēt piekrita divi VAK biedri – Arvīds Ulme un Jānis Ulme. Aizklātā balsošanā par VAK prezidentu tika ievēlēts Arvīds Ulme. Par VAK viceprezidentiem otrā rītā tika ievēlēti Jānis Matulis un Askolds Kļaviņš. Askolds neslēpa savu izbrīnu par šādu uzticēšanos, jo viņš klubā iestājās pavisam nesen, tomēr Zaļā kustība viņu pazīst gan kā radikālu akciju organizētāju (Būtiņģes bojas ieņemšana), gan kā konstruktīvu darītāju.

VAK domē ievēlēti šādi VAK biedri: Aija Caune, Alda Ozola, Anita Tukiša, Dzintars Bušs, Elita Kalniņa, Ģirts Strazdiņš, Haralds Sīmanis, Ieva Hansone, Ingvars Leitis, Jānis Geiba, Jānis Ulme, Juris Putriņš, Kārlis Putriņš, Liene Ulbiņa, Ligita Šņoriņa. Revīzijas komisijā ievēlēja Jāni Ulmi, Viesturu Pērkonu un Ģirtu Strazdiņu.

Pirms Saieta notika arī darba grupas sēde, kurā tika analizēts organizācijas darbs ar biedriem un iespējas to uzlabot. Kā galvenie priekšlikumi izkristalizējās informācijas sūtīšana ikvienam VAK aktīvistam vismaz reizi mēnesī. Lai to īstenotu, neatliek nekas cits kā ieviest biedru maksu. Saietā šī ideja guva atbalstu un kluba pastāvēšanas 15 gadu vēsturē pirmo reizi tika pieņemts lēmums par labprātīgu biedru naudas maksāšanu. Tā tika noteikta 2–5 Ls apjomā gadā atkarībā no ikviena iespējām. Līdz nākamajai domes sēdei strādās darba grupa, kas apspriedīs labāko mehānismu, kā atbrīvot VAK biedrus no naudas. Tika nolemts, ka pret biedra naudu nesamaksātājiem nekādas represijas netiks vērstas, vēl vairāk – visi biedri ir aicināti iesūtīt savu e-pasta adresi sekretariātā (vak@vak.lv) un pieteikties uz e-konferenci. Toties aktīvie VAK biedri ik mēnesi no sekretariāta saņems vēstuli, biļetenu «Garainis», kā arī atlaides dažādos kluba pasākumos, nozīmīti u.c.

Tika nolemts atvieglot iestāšanās procesu klubā. Jaunā parauga iestāšanās anketu, biedru karšu un aktīvo biedru interešu aptaujas lapu paraugi būs pieejami jau nākamajā domes sēdē (23. februārī). Cerams, ka gada beigās mēs varēsim lepoties ar daudz lielāku atbalstītāju un aktīvo biedru skaitu.

Saiets apstiprināja šādas programmas 2002. gadam:
Zilais kalns,
Zilie karogi,
VAK vīzija,
Sabiedrības līdzdalība,
Nevardarbīgā pretošanās,
Mazā zeme,
Kāpu aizsardzība,
Ekoskolas,
Ekociemats,
Ārējie sakari,
Bioloģiskās lauksaimniecības atbalsta programma.

Šogad VAK paliek 15 gadi. Jubileja tiks svinēta 23. februārī pēc Domes, un visi vakieši ir aicināti pieteikties sekretariātā (tālrunis 7226042). Un, kā vienmēr, ik dienu klubā tiek gaidīti jauni biedri un atbalstītāji.

 

Jūsu biedrs – Ģirts Strazdiņš