Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
Vides Vēstis Nr.10 (44) 2001
Vides Vēstis Nr.10 (44) 2001

Žurnāls tapis ar
Latvijas Vides aizsardzības fonda
finansiālu atbalstu

Latvijas Vides Aizsardzības fonds


Redakcijas adrese:
Kr. Valdemāra 45, Rīga, LV-1010

Direktore Anete Ķuze:
anete@vak.lv
Galvenā redaktore Anitra Tooma:
anitra@vak.lv
Abonēšanas jautājumos:
abonesana@vak.lv

ŠAJĀ NUMURĀ:

Redaktora sleja (0)  
VĀRDS
Par zirgu, kas auļo pa saulei4 
Nevardarbīgās kultūras vārdā.
Mahatma Gandijs: dzīve un darbība
(1)
8 
Izdzīvošanas čempioni.
Stāsta veterinārārsts Juris Tolpežņikovs
22 
Tīrības lokā ietikt
Intervija ar Jāni Makovski
34 
VIDRŪPE
Patenti uz dzīvību (2)12 
Patērēšana, pārtērēšana un izvēle (0)20 
Mūsu nozagtā nākotne. Hormonu sajukums38 
DABA
Peļu pēdas civilizācijas pasaulē24 
Klusie lidoņi, kas nemitīgi kliedz27 
Pa pēdām lielajam torņgliemezim
Ena montana
44 
KULTŪRVIDE
Aizrestotie meti. Ilmāra Tīrmaņa dzeja30 
Dzīves vērotāja. Līgas Vaseļūnes dzeja31 
Šreienbuša. Margitas Gūtmanes miniatūra42 
Brīvbrīdis47 
DARBI
Ceļojums. Kosmiskais tūrisms (0)14 
Lauku darbi. Kā iegūt zaļus īkšķus (0)48 
Sēņu valsts pētnieka ikdiena50 
Zaļā tirgussoma (3)53 
Ietekmes uz vidi novērtējums54 
Pārskats par VAF finansētajiem projektiem55 
VĒSTIS
Latvijas vēstis17 
Ārzemju vēstis40 
Lietuvas vēstis46 
 
Mahatma Gandijs: dzīve un darbība
Mahatma Gandijs: dzīve un darbība
Kosmiskais tūrisms
Kosmiskais tūrisms
Kā iegūt zaļus īkšķus
Kā iegūt zaļus īkšķus