Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
 

 
 

Izdrukāt

Par šo rakstu saņemtas 2 atsauksmes
Apskatīt atsauksmes · Pievienot atsauksmi

REC – ilgtspējīgās pilsētas
http://www.rec.org/REC/Programs/SustainableCities

Ilgi meklēju internetā kādu informāciju par to, kas ir ilgtspējīgas pilsētas. Vislabākā, ko izdevās atrast, bija Reģionālā vides centra (REC) mājaslapa. Šajā mājaslapā ir daudz informācijas par dažādām vides tēmām, bet šajā reizē aplūkosim sadaļu par ilgtspējīgajām pilsētām.

Visa informācija ir apkopota, balstoties uz REC projektu par ilgtspējīgu pilsētattīstību, kas veikts sadarbībā ar Kanādas un Japānas valdībām. Šeit atradīsim gan vispārīgu informāciju par to, kas ir ilgtspējīgas pilsētas, gan atsevišķus piemērus.

Visa mājaslapa ir labi strukturēta, un tajā bija viegli orientēties. Galvenais mājaslapas sadaļas ir:

 • Definīcijas un pamatinformācija. Šeit atdarīsiet plašu aprakstu par to, kas ir ilgtspējīgas pilsētas atkarībā no reģionālā un vēsturiskā konteksta.
 • Ilgtspējīgo pilsētu priekšrocības. Te minētas konkrētas lietas, kas raksturo ilgtspējīgas pilsētas gan reģionālā līmenī, gan konkrētās valstīs.
 • Galvenās barjeras. Minēts itin viss, kas apdraud ilgtspējīgu pilsētu veidošanos.
 • Reģionālā informācija. Pārsteidzoši plaša informācija par daudzām valstīm un reģioniem – Indiju, Āfriku, Eiropu, Dienvidameriku, Kanādu.
 • Saites ar attiecīgo informāciju internetā. Ja par šo tēmu gribat uzzināt kaut ko vairāk, sadaļā pie saitēm atradīsiet informācijas klāstu par visdažādākajiem institūtiem, organizācijām, valdību un starpvaldību institūtiem, kas nodarbojas ar ilgtspējīgu pilsētu jautājumiem. Iepriecina arī tas, ka pie katras interneta adreses ir neliels apraksts par to, kāda informācija pieejama šajā mājaslapā.

Jānis Brizga

Norvēģija izvēlas ilgtspēju
http://www.grida.no/prog/norway/ungass/engtext.htm

Ja jums, cienījamo lasītāj, izlasot šo žurnāla numuru, vēl nav īsti skaidrs, kā dzīvē iespējams realizēt ilgtspēju, iesakām iegriezties šajā mājaslapā. Norvēģijā valsts attīstībā ilgtspējas principus ņem vērā jau vairāk nekā desmit gadus. Jau pirms Riodežaneiro konferences Norvēģija sāka reformu kampaņu «Vides aizsardzība vietējā līmenī (Environmental Protection in Local Level)». Jau 1997. gadā visas vietējās pašvaldības bija pieņēmušas šo programmu ar devīzi: «Domā globāli – rīkojies lokāli». Reforma attīstījās, un valstī tika izstrādāta rīcības programma 21. gadsimtam – Agenda 21.

Šobrīd jau septiņas Norvēģijas pilsētas pieņēmušas ilgtspēju – un attīstās videi draudzīgi.

Kāds īsti ir ilgtspējīgas pilsētas modelis? Septiņu gadu laikā Norvēģijas Vides aizsardzības ministrija sadarbībā ar citām ministrijām piecās pilsētās strādāja pie videi draudzīgas pilsētas projekta. Par prioritārām tika atzītas sešas nepieciešamākās darbības jomas, un tās ir:

 • koordinēt zemes lietošanas un transporta plānošanu,
 • atjaunot pilsētas centru kā satikšanās vietu, arī kā tirdzniecības, biznesa un kultūras centru,
 • palīdzēt uzplaukt vietējai videi, labiekārtojot dzīvojamo māju rajonus, kas atvieglotu ikdienas soli un nodrošinātu bērniem un vecākiem cilvēkiem drošu un pozitīvu vidi,
 • aizsargāt dabas vidi, ūdenskrātuves un zaļo zonu atpūtai un bioloģiskajai daudzveidībai,
 • maksimāli veicināt dalītu atkritumu savākšanu no mājsaimniecības, pakalpojumu sfēras, biznesa un industrijas,
 • attīstīt labu fizisko vidi – attiecībā uz ēkām un sabiedriskajām celtnēm, aizsargāt kultūras pieminekļus un padarīt tos pieejamākus sabiedrībai.

Agenda 21 ideja ir jauna, un to, protams, nevar realizēt vienā dienā. Ir nepieciešami pētījumi un prognozes, izglītība, tehnoloģiju attīstība, bizness un daudz kas cits. Un ar to visu varat iepazīties šajā saitā.

Ruta Berkgaute