Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
 
 

Izdrukāt

Par šo rakstu saņemtas 7 atsauksmes
Apskatīt atsauksmes · Pievienot atsauksmi

http://www.wri.org/wr2000/

World Resources 2000–2001. People and Ecosystems: The Fraying Web of Life ir šobrīd pasaulē autoritatīvākais ziņojums par globālajām vides izmaiņām, to tendencēm. Tas ir sagatavots Vašingtonā Pasaules resursu institūtā (World Resources Institute) Apvienoto Nāciju attīstības programmas (UNDP) un Apvienoto Nāciju vides programmas (UNEP) ietvaros, piedaloties Pasaules bankai. Pasaules resursu institūts ir viens no lielākajiem pētniecības centriem, kas apkopo informāciju par resursiem un vides stāvokli.

World Resources 2000–2001 mājas lapa strukturēta līdzīgi grāmatas izdevums. Tiek piedāvātas piecas galvenās sadaļas ar visaptverošu ekosistēmu novērtējumu: par agroekosistēmām, piekrastes ekosistēmām, mežiem, saldūdeņiem un pļavām. Lai gan struktūras pamatā ir izdevuma nodaļas, interneta iespējas mums atļauj šķirt lappusi pēc lappuses, izvēloties tematus, ar kuru norādēm bagātīgi papildināta ir katra lappuse.

Piemēram, ekosistēmu sākumsadaļā atrodam problēmu apskatu ar resursu izsmelšanas piemēriem, tālāk iepazīstamies ar šodienas ekosistēmas stāvokļa novērtējumu, uzzinām, kas ir ekosistēma un kāpēc par to jārūpējas, iepazīstamies ar ekosistēmas prognozējamo «dzīves kapacitāti» u.c.

World Resources 2000–2001 mājas lapā informāciju var atrast katrs meklētājs atbilstoši savai gaumei vai interesēm. Šeit atrodami vispārīgi apraksti un arī specifiska informācija – to, skatot lappusi pēc lappuses, atrast ir pavisam viegli. Piemēram, sadaļā «Resursi un materiāli» tiek piedāvātas e–pasta adreses diskusijai un atgriezeniskās saites iegūšanai ar projekta «Materiālu plūsmas» (Material Flows) ekspertiem, lai kopīgi izstrādātu jaunus vides indikatorus.

Sākumsadaļā atrodas norādes par jaunāko informāciju, ar ko mājas lapa tiek papildināta ik mēnesi. Piemēram, septembrī ir ievietota jauna satelītuzņēmuma karte – pielikums «Gadu tūktoša ekosistēmu novērtējumam» (Millennium Ecosystem Assessment – MEA).

Mājas lapa ir bagātīgi papildināta ar saitēm par citām organizācijām un vides ziņojumiem, ko sērfojot atrast ir pavisam viegli.

http://www.grida.no/geo2000/

Global resource 2000 ir ziņojums par pasaules vides stāvokli, vides politiku un mūsu nākotni. Ar tā mājas lapu būs interesanti iepazīties visiem tiem, kuriem nepieciešamas vispārīgas un visaptverošas ziņas. Bez informācijas par pašreizējo stāvokli dažādās pasaules daļās mājas lapas sadaļās «Nākotnes perspektīva» (Future Perspectives) un «Izredzes un rekomendācijas» (Outloock and recomendtion) var uzzināt arī par vides krīzes problēmām un iespējamām aktivitātēm to novēršanā.

http://www.grida.no/

GRID–Arendal centra misija ir nedaudz atšķirīga no pierastajiem informāciju centriem un pētniecības institūtiem. GRID nozīmē – Global Resource Information Database, bet Arendala ir pilsēta Norvēģijā, kur 1989.gadā Norvēģijas premjerministrs atklāja šo centru UNEP programmas ietvaros.

GRID–Arendal sagatavo vides informāciju, komunikācijas iespējas un sniedz pakalpojumus informācijas pārvaldē (menedžmentā) un novērtējumā. Tās prioritāte ir ticama, zinātniski pārbaudīta un sabiedrībai saprotama informācija par vidi ilgtspējīgas attīstības kontekstā.

GRID–Arendal centrā ir izveidota kopīga pieeja vides stāvokļa pārskatu interneta versiju sagatavošanā. Tur mācījušies arī Latvijas speciālisti Kristīne Veidemane, Ieva Ručevska un Rolands Bruzgulis. Ar viņu veikumu – sagatavotiem vides pārskatiem reģionālā un nacionālā līmenī interneta vajadzībām var iepazīties, šķirot GRID mājas lapu ar saiti State of the Environment Reports.

Piebildīšu, ka šī lielā sadaļa par vides pārskatiem ir tapusi Eiropas vides aģentūrā (EEA – Europen Environment Agency). Sērfojot tālāk, varam pārliecināties, ka pietiek ar vienu GRID–Arendal interneta adresi, lai atrastu atkal jaunas mājas lapas un sev noderīgu informāciju par vidi dažādos līmeņos. Priecē arī tas, ka šī informācija ir atklāta un nav noslēgta ar paroli.

http://www.grida.no/geo2000/pacha/index.htm

Global Resorce mājas lapas paspārnē atrodam saiti ar jaunu mājas lapu, kas veltīta jaunajai X paaudzei – PACHAMAMA vai Our Earth – Our Future. To ar interesi var lasīt pat tie, kas par vides problēmām vēl nekad neko nav dzirdējuši. Arī skolu pedagogiem var noderēt kāda ideja ierosmei. Mājas lapa izkārtota trīs galvenajās sadaļās: «Mūsu zeme» (Our Earth), «Mūsu nākotne» (Our Future) un «Ko mēs varam darīt?» (What we can do).

Ruta Berkgaute

http://www.climatevoice.org

Vides organizācijas, gatavojoties valstu sanāksmei Hāgā, interneta tīklā izveidojušas kopīgu mājas lapu ar šādu adresi. Tajā cilvēkiem ir iespēja paust savu «nē» globālai sasilšanai. Vides organizāciju mērķis ir panākt, lai pasaules valdību vadītāji saņemtu 10 miljonus vēstījumu ar prasību Hāgas sanāksmē vērst uzmanību un veikt visu nepieciešamos pasākumus globālo sasilšanu izraisošā piesārņojuma samazināšanai. No mājas lapas iespējams nosūtīt e–vēstuli pasaules līderiem un paust tajā bažas par globālo sasilšanu. Tāpat iespējams parakstīties zem petīcijas. Mājas lapā informācija lasāma angļu, vācu, franču un spāņu valodā. Tai var piekļūt arī caur Zemes draugu mājas lapu (www.foei.org).

Sandris Sabajevs