Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
Vides Vēstis Nr.5 (31) 2000
Vides Vēstis Nr.5 (31) 2000

Žurnāls tapis ar
Latvijas Vides aizsardzības fonda
finansiālu atbalstu

Latvijas Vides Aizsardzības fonds


Redakcijas adrese:
Kr. Valdemāra 45, Rīga, LV-1010

Direktore Anete Ķuze:
anete@vak.lv
Galvenā redaktore Anitra Tooma:
anitra@vak.lv
Abonēšanas jautājumos:
abonesana@vak.lv

ŠAJĀ NUMURĀ:

Redaktora sleja (1)  
VĀRDS
Nāc cimdu Jetes burvju lejā!3 
VIDRŪPE
Upe ir dzīva (0)6 
Latvijas ziņas10 
Piesārņotājs maksā nodokli dabai (4)12 
Gatavojas būvēt bīstamo atkritumu sadedzināšanas iekārtu15 
20.gadsimts - plastmasas laikmets (5)16 
Valdis Kaprālis glezno vidi18 
Ziņas no ārvalstīm20 
Francijas zobgalīgā vides ministre22 
Lietuvas avīžvēstis22 
Jūgezera mežu zemei draud uzbrukums26 
VAF marta sēžu pārskats (1)47 
KULTŪRVIDE
Nepieradināmā Māra
Intervija ar Māru Ķimeli
33 
Austras Pumpures trešā iespēja36 
Tukumnieču dzeja38 
Kaža dvēsele neteica nekā
Ērika Kūļa stāsts
40 
DABA
Abinieku dziesmu svētki (18)24 
Gards kumosiņš krūmiņos (1)28 
Dievēnas aicinājums32 
DARBI
Platformas un skatu laukumi44 
Sarkanās bietītes46 
Bīstamā urīnterapija46 
ZAĻĀS APRINDAS
Aprīlis - nārsta un riesta laiks42 
ZAĻULIS
48 
 
Upe ir dzīva
Upe ir dzīva
Abinieku dziesmu svētki
Abinieku dziesmu svētki
Gards kumosiņš krūmiņos
Gards kumosiņš krūmiņos