Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
 

Pļavu tilbīšu (Tringa totanus) tēvs, pacēlies uz vienas kājas tricina spārnus un dzied.

Tēviņš lido pie mātītes

Tēviņš kā tauriņš uzsēžas uz mātītes muguras un veic sugas turpināšanas procedūru
 

Izdrukāt

Par šo rakstu nav saņemta neviena atsauksme
Apskatīt atsauksmes · Pievienot atsauksmi

Pavasaris - putnu kāzu laiks

Ligzdošanas sezonu putni sāk, tērpušies jaunā, krāšņā apspalvojumā — kāzu jeb riesta tērpā. Tēviņiem tērpi ir spilgtāki, kontrastaināki un krāsaināki nekā mātītēm, īpaši sugām, kurām novērojamas dzimumatšķirības ārējais dzimummorfisms. Pirmsligzdošanas laikā lielu nozīmi putnu dzīvē ieņem riests. Katrai putnu sugai ir raksturīgas riesta izdarības — tās ir pozas, lidojums, lēcieni, saucieni, rotaŗas, dejas, cīņas. Riesta rituālu sāk un izpilda galvenokārt tēviņi, bet spēlēs iesaistās arī mātītes. Riesta izdarības bieži beidzas ar pārošanos.

Rubeņu riests

Pavasarī rubeņi kolektīvi riesto. Riests gadu no gada norisinās tradicionāli noteiktās vietās — parasti nomaŗās pŗavās purvu tuvumā. Riesta tērpā saposušies tēviņi cīņas arēnā katru rītu ierodas vēl tumsā — pirms saullēkta. Riesta vietā putni iekārtojas stingri noteiktā secībā — centrā izvietojas vecākie, spēcīgākie un varenākie gaiŗi. Putni sāk riestošanu, izvērsuši astes spalvas, piepūtušies rubinādami un šņākdami. Reizēm tēviņi imitē kauju, bet parasti līdz īstai asinsizliešanai nemaz nenonāk. Riesta turnīra vietā ierodas arī mātītes, lai sapārotos ar centrālajiem tēviņiem. Tādējādi rubeņu jaunās paaudzes radīšanā piedalās tikai vislabākie un veselīgākie putni. Rubeņu gaiŗi, kas riesto turnīra perifērijā, ar mātītēm sastapsies tikai nākamajos gados, kad būs izcīnījuši tiesības ierindoties spēcīgāko gaiŗu rangā. Mātītes sāk vīt ligzdas, dēt un perēt un arvien retāk apmeklēt riesta vietu. Gaiŗi ik rītu turpina riestot. Sekmīgās riesta vietās tēviņi turnīra vietu apmeklē arī vakarpusē pirms saulrieta. Tomēr vakara riests norisinās mazāk intensīvi. Tikai vasaras sākumā putni pamazām pa vienam pamet riesta vietu, lai nākamajā pavasarī (martā, aprīlī) atkal sapulcētos šajā pašā vietā. Visas rūpes par jaunās paaudzes izaudzēšanu paliek tikai mātīšu ziņā.

Tā jau ir, ka ikviens sevi cienošs mednieks sapņo savā medību pilī vai būdiņā nolikt izbāztu rubeņu gaili un izrādīt visdižākos ragus, kurus nocēlis no galvas kādam diženam briedim vai alnim. Patiesam dabas draugam vēlos atgādināt, ka putnus riesta laikā nedrīkst traucēt! Ja prātojat doties vērot vai fotografēt riestu, atcerieties — riesta vietā jāierodas pāris stundu pirms saullēkta, bet slēpni drīkst pamest tikai tad, kad visi putni jau aizlidojuši, un tas notiek ap pusdienas laiku. Ikviens traucējums izjauc riestu, un arī paši taču nevēlētos, lai jūs šādā brīdī kāds traucē.

 

Viesturs Klimpiņš,
ornitologs
autora foto