Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
Vides Vēstis Nr.3 (29) 2000
Vides Vēstis Nr.3 (29) 2000

Žurnāls tapis ar
Latvijas Vides aizsardzības fonda
finansiālu atbalstu

Latvijas Vides Aizsardzības fonds


Redakcijas adrese:
Kr. Valdemāra 45, Rīga, LV-1010

Direktore Anete Ķuze:
anete@vak.lv
Galvenā redaktore Anitra Tooma:
anitra@vak.lv
Abonēšanas jautājumos:
abonesana@vak.lv

ŠAJĀ NUMURĀ:

Redaktora sleja (1)  
VĀRDS
Latviete. Domājoša Eiropas piekritēja
Intervija ar Māru Zālīti
3 
Grostonas zemes brīnumi6 
Eiropas savienība un Latvija
ES piekritēja un eiroskeptiķa diskusija
(1)
8 
KULTŪRVIDE
Zaļais Ojārs Vācietis12 
Aivara Neibarta dzeja16 
No Rozīša līdz Zēgneram17 
Divas optimistiskas Sv. Franciska vēstules36 
Ačgārnis. Vika pasaka 48 
DABA
Vieta, kur mežs sniedz roku pļavai (1)14 
Vilki Latvijā (3)24 
Sit zīlīte pie loga rūts (4)34 
Grāmatas par dabu37 
Kāpēc stārķiem bēdīgs prāts (0)41 
VIDRŪPE
Latvija no kosmosa22 
Atkritumu kalna virsotnē26 
Kāds vienmēr ir pirmais
Par Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas pieredzi
28 
Jauna prece pasaules tirgū (1)32 
Elektroenerģijas ieguve no pūstošo atkritumu gāzes Poligons: mūsdienīga atkritumu apglabāšanas vieta33 
Greenpeace — noslēpumainā, leģendārā, nedemokrātiskā44 
VAF janvāra sēžu pārskats (0)46 
PAŠRŪPE
Diedzējumi uzturā42 
 
Eiropas savienība un Latvija
Eiropas savienība un Latvija
Vilki Latvijā
Vilki Latvijā
Sit zīlīte pie loga rūts
Sit zīlīte pie loga rūts