Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
Vides Vēstis Nr.4 (161) 2016
Vides Vēstis Nr.4 (161) 2016

Žurnāls tapis ar
Latvijas Vides aizsardzības fonda
finansiālu atbalstu

Latvijas Vides Aizsardzības fonds


Redakcijas adrese:
Kr. Valdemāra 45, Rīga, LV-1010

Direktore Anete Ķuze:
anete@vak.lv
Galvenā redaktore Anitra Tooma:
anitra@vak.lv
Abonēšanas jautājumos:
abonesana@vak.lv

ŠAJĀ NUMURĀ:

DABA
Gada greznums – purva atālene6 
Vienmēr ziedošais nacionālais dārgums12 
Mikroliegumi – mūsu mazās Moricsalas14 
Ziemeļu gulbji ieņem Latvijas dīķus26 
VĀRDS
Ar saknēm ieķēries dzimtajā zemē
Guntis Eniņš pirmo reizi stāsta par savām saknēm
8 
Putnu pētniekam Nikolajam fon Tranzē – 13028 
VIDRŪPE
Zudušo tīklu meklējot20 
Zinātne pret ideoloģiju. Kurš kuru?23 
Kā mazināt atkritumu ietekmi uz klimata pārmaiņām42 
DARBI
Kā samazināt pašvaldības enerģijas tēriņus34 
Ekosistēmu pakalpojumu vērtēšana piekrastē36 
Dzīve pa nullēm40 
Bez dzīvajām radībām augsnē nav dzīvības46 
Kukaiņu viesnīca Laurenčos50 
RUBRIKAS
Vāku autors – Māris Puķītis1 
Vides un dabas ziņas4 
Ziņo Latvijas Zaļais punkts44 
Grāmatu apskats49 
 

Gada greznums – purva atālene

Guntis Eniņš pirmo stāsta par savām saknēm

Zudušo tīklu meklējot