Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
Vides Vēstis Nr.5 (156) 2015
Vides Vēstis Nr.5 (156) 2015

Žurnāls tapis ar
Latvijas Vides aizsardzības fonda
finansiālu atbalstu

Latvijas Vides Aizsardzības fonds


Redakcijas adrese:
Kr. Valdemāra 45, Rīga, LV-1010

Direktore Anete Ķuze:
anete@vak.lv
Galvenā redaktore Anitra Tooma:
anitra@vak.lv
Abonēšanas jautājumos:
abonesana@vak.lv

ŠAJĀ NUMURĀ:

VĀRDS
Par dabas un tautas mūžīgo dzīvotspēju
Saruna ar VARAM parlamentāro sekretāru, LZP valdes priekšsēdētāju Edgaru Tavaru
6 
DABA
Līgatnes dabas takas – toreiz un tagad12 
Latvijas meži cirvja ēnā16 
Meklēsim čemurvirsi jeb grīņu sārteni20 
Norvēģijas Latgalē26 
VIDRŪPE
Mikroplastmasa – megaproblēma32 
Cilvēkiem vajadzīgi tīri ūdeņi35 
Putekļu posts pilsētās40 
DARBI
Kādu apkuri izvēlēties privātmājai?42 
Kā maksāt par apkuri mazāk43 
Izlases cirtes sniedz gandarījumu44 
Siguldā šķirošanas konteineri pazemē46 
Grobiņā būvē atkritumu šķirošanas rūpnīcu47 
Padomi elektrovelosipēda pircējam48 
RUBRIKAS
Vāka autors – Dāvis Drazdovskis1 
Redakcijas sleja3 
Vides ziņas4 
Grāmatu apskats50 
 

Meklēsim čemurvirsi jeb grīņu sārteni

Mikroplastmasa – megaproblēma

Padomi elektrovelosipēda pircējam