Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
Vides Vēstis Nr.1 (152) 2015
Vides Vēstis Nr.1 (152) 2015

Žurnāls tapis ar
Latvijas Vides aizsardzības fonda
finansiālu atbalstu

Latvijas Vides Aizsardzības fonds


Redakcijas adrese:
Kr. Valdemāra 45, Rīga, LV-1010

Direktore Anete Ķuze:
anete@vak.lv
Galvenā redaktore Anitra Tooma:
anitra@vak.lv
Abonēšanas jautājumos:
abonesana@vak.lv

ŠAJĀ NUMURĀ:

VĀRDS
Ja viss būtu pareizi, nebūtu problēmu
Saruna ar pilsētplānotāju Jāni Ķīnastu
6 
Latviešu pirmais botāniķis Jānis Ilsters10 
VIDRŪPE
Siltumnīcefekta gāzu emisijas un to ietekme uz klimata politiku16 
Sagatavoti ieteikumi jūras krasta erozijas mazināšanai18 
Nav sniega? Uzpūtīsim!36 
DABA
Dolomīti – retu sugu glabātāji20 
Ilgtspējīgai meža apsaimniekošanai ir nākotne24 
2015. gada dabas simboli26 
Gada augs – čemuru palēks28 
Cilvēku un putnu attiecības Indoaustrālijas arhipelāga salās (1.daļa)30 
DARBI
Stikla mūžs ir bezgalīgs38 
Tur jau tas sāls40 
Meklējam biocīdus mājoklī42 
Kreņķis par dienišķo maizi45 
Putustirola trauki var izraisīt vēzi46 
Wi-Fi piesārņojums48 
Pagatavo zaļo gleznu no augiem50 
RUBRIKAS
Pirmā vāka autors – karavīrs ar fotosomu
plecā – Gatis Indrēvics
1 
Redakcijas sleja3 
Ziņas4 
Grāmatu apskats49 
 

Latviešu pirmais botāniķis Jānis Ilsters

Cilvēku un putnu attiecības Indoaustrālijas arhipelāga salās

Nav sniega? Uzpūtīsim!