Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
Vides Vēstis Nr.5 (150) 2014
Vides Vēstis Nr.5 (150) 2014

Žurnāls tapis ar
Latvijas Vides aizsardzības fonda
finansiālu atbalstu

Latvijas Vides Aizsardzības fonds


Redakcijas adrese:
Kr. Valdemāra 45, Rīga, LV-1010

Direktore Anete Ķuze:
anete@vak.lv
Galvenā redaktore Anitra Tooma:
anitra@vak.lv
Abonēšanas jautājumos:
abonesana@vak.lv

ŠAJĀ NUMURĀ:

VĀRDS
Dalies ar prieku
Saruna ar Ekoskolu programmas koordinatoru Danielu Trukšānu
14 
Vides aizsardzība veidojas no sīkām uzvarām
Saruna ar VARAM Vides departamenta direktori Rudīti Veseri
38 
VIDRŪPE
Mūsu piesārņotā asinsaina6 
Amerikas sapnis tuvojas9 
Jūra kā plastmasas zupa, liedags – kā pelnutrauks44 
Depozītsistēmas izklupieni48 
IZGLĪTĪBA
Vides izglītība ekoskolās12 
Jauno dabas pētnieku skola Druvienā20 
DABA
Dzīvību nesošā uguns22 
Ūdensrijēju gads30 
Neparastā sēņošana32 
DARBI
Izmēģinām Volkswagen e-Up!50 
Latvijas dabas vērtību izpēte no putna lidojuma52 
Personīgi. Ēdiens59 
CEĻOJUMI
Latvijas pilsētnieki Anglijas laukos54 
Vai Amerikā dzīve zaļa?61 
RUBRIKAS
Vāka autore – ainavu meistare Linda Dambeniece1 
Redakcijas sleja3 
Vides ziņas4 
Dabas ziņas28 
Grāmatu apskats60 
 

Jauno dabas pētnieku skola Druvienā

Neparastā sēņošana

Latvijas pilsētnieki Anglijas laukos