Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
Vides Vēstis Nr.1 (142) 2013
Vides Vēstis Nr.1 (142) 2013

Žurnāls tapis ar
Latvijas Vides aizsardzības fonda
finansiālu atbalstu

Latvijas Vides Aizsardzības fonds


Redakcijas adrese:
Kr. Valdemāra 45, Rīga, LV-1010

Direktore Anete Ķuze:
anete@vak.lv
Galvenā redaktore Anitra Tooma:
anitra@vak.lv
Abonēšanas jautājumos:
abonesana@vak.lv

ŠAJĀ NUMURĀ:

DABA
Slītere. Zemes mala, kur rodas iedvesma4 
Ar cirvi pret klimata pārmaiņām?10 
Nacionālais izcirtumu parks13 
Savdabīgākās dzīvnieku mājvietas14 
Cik gara ir Daugava?24 
Uz Krīgera nacionālo parku pēc pieciem lielajiem36 
Dalies ar novērojumiem portālā «dabasdati.lv»50 
VĀRDS
Darīt nevis mazāk slikti, bet tā, lai ir labi!
Saruna ar Valsts vides dienesta direktori Ingu Koļegovu
18 
VIDRŪPE
Latvija atomstaciju ielenkumā28 
Slānekļa gāze – glābiņš vai posts?32 
Latvijas lopkopība ģenētiski modificētas barības verdzībā42 
DARBI
Izmēģinu LED spuldzes46 
Iepakojuma zaļie aspekti48 
RUBRIKAS
Ziemeļblāzmu mednieks Ivo Dinsbergs1 
Redaktores sleja3 
Grāmatu apskats52 
 

Slānekļa gāze – glābiņš vai posts?

Uz Krīgera nacionālo parku

Izmēģinu LED spuldzes