Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
 

 

 

 
 

Izdrukāt

Par šo rakstu nav saņemta neviena atsauksme
Apskatīt atsauksmes · Pievienot atsauksmi

Latvijas revolucionārā izvēle

Arnis Bergs

Latvijas Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi dokumenta «Enerģētikas stratēģija 2030» projektu, ar kuru ikviens varēja iepazīties no šā gada janvāra un izteikt savus priekšlikumus. Šī stratēģija iezīmē nepieciešamos pasākumus enerģijas resursu nodrošināšanai laika posmā līdz 2030. gadam, un tās mērķis ir samazināt naftas produktu patēriņu. Kaut autori apgalvo, ka «kopumā naftas rezervju apjomi pasaulē var nodrošināt pieprasījumu visā stratēģijas apskatītajā periodā», vienlaikus tiek norādīts, ka «pakāpeniski samazinās no jauna atklātu naftas iegulu izmēri». Pārliecību par naftas piegāžu un cenu stabilitāti nerada uzskaitīto valstu ar lielākajām pierādītajām naftas rezervēm saraksts, un tās ir Saūda Arābija, Kanāda un Irāna. Turklāt 2012. gada 23. janvārī Eiropas Savienības (ES) valstis nolēma atteikties no Irānas naftas importa, tā vēršoties pret Irānas kodolprogrammu.

2010. gadā naftas importa apjoms ES sasniedza 210 miljardus eiro; naftas patēriņa samazinājums var mazināt naftas produktu cenas, kā arī siltumnīcefektu izraisošo gāzu (SEG) emisiju. ES plāno līdz 2050. gadam panākt SEG samazinājumu transporta sektorā vismaz līdz 60%, salīdzinot ar 1990. gada līmeni. Viens no lielākajiem naftas produktu patērētājiem ir transports. Izrādās, ka enerģijas patēriņa ziņā transporta joma Latvijā ir otra lielākā uzreiz pēc mājsaimniecību sektora (35,5%), patērējot gandrīz 28,2% no kopējā apjoma. Viens no veidiem, kā samazināt naftas produktu patēriņu, ir izmantot atjaunojamos energoresursus (AER). Latvijā iegūstamie AER ir 1. un 2. paaudzes biodegviela, kā arī biogāze, ko var izmantot iekšdedzes dzinēja transportlīdzekļos.

Kā transports, kas darbināms ar atjaunojamiem enerģijas resursiem, stratēģijā minēti arī dažādu kategoriju elektriskās piedziņas transportlīdzekļi. Latvijā elektriskā transporta (ET) patērētā elektroenerģija ir zaļa, jo no AER, galvenokārt hidroelektrostacijās, saražotās elektrības īpatsvars gala patēriņa apjomā ir 51%, savukārt Latvijā saražotās elektrības apjomā – gandrīz 70%. Turklāt, pārveidojot upju plūsmas enerģiju elektrībā, netiek radīti SEG un citi izmeši.

Vēlos atgādināt, kādas ir ET priekšrocības, izmantojot AER:

  • ET parasti uzlādē naktī, un tas dod iespēju pilnīgāk izmantot, piemēram, vēja turbīnu ražoto elektroenerģiju;
  • viena no pasaules tendencēm ir elektromobiļu akumulatoru, kam ietilpība parasti ir no 10 kWh, integrēšana AER elektroenerģijas ražošanas un sprieguma rezervēšanas sistēmā.

Saprotams, ka stratēģijā ietverto tēmu plašais loks ierobežo detaļu iztirzāšanu, tomēr bez komentāra nevar atstāt šādu apgalvojumu: «Elektrisko transporta līdzekļu skaita pieaugums ir atkarīgs no elektrisko transporta līdzekļu uzlādes punktu pieejamības.» Jā, bet tas nav vienīgais nosacījums ET attīstībai. Pasaules pieredze apliecina, ka nepieciešams veikt vēl citus pasākumus.

– Sabiedrības izglītošana un informēšana.
Cilvēkiem jāizskaidro, kāpēc jāmeklē un jāatbalsta jauni risinājumi transporta jomā, kāpēc energoefektīvi un to darbības vietā izmešus neradoši transporta risinājumi ir nozīmīgi visai sabiedrībai.

– ET iegādes tieša subsidēšana, valsts un pašvaldību noteikto nodokļu, nodevu un noteikto maksājumu pārskatīšana, kuru mērķis ir atbalstīt ET attīstību.
Atbalsts nepieciešams, lai ET iegādes galīgā cena Latvijā būtu konkurētspējīga ar cenām citās valstīs, kā arī lai motivētu sabiedrību iepazīt un izmantot ET.

– Publiski pieejamo uzlādes punktu izvietošana auto uzlādei parocīgās vietās.
ET tiek komplektēti ar daudzveidīgām uzlādes iekārtām, kas pieļauj pat elektromobiļa uzlādi no sadzīves rozetes. Taču ir nepieciešami arī publiski pieejami uzlādes punkti ar superātro uzlādi dienas nobraukuma palielināšanai, piemēram, lielveikalu un biroju stāvvietās.

Peugeot – ātri, droši, elektriski

Labs piemērs ir elektromobiļa Peugeot iOn uzlādes iespējas – šis auto ir aprīkots ar parastās un superātrās uzlādes pieslēgumu.

Parastā uzlāde:

  • elektromobiļa akumulatoru pilnās uzlādes laiks ir 6 stundas, ja akumulators ir bijis pilnībā izlādēts;
  • auto uzlādē, pieslēdzot pie elektroenerģijas tīkla kontaktligzdas sadzīves vajadzībām (230V, 16A);
  • elektromobiļa Peugeot iOn pieslēguma jauda ir salīdzināma ar gludekļa jaudu;
  • uzlādi var veikt arī no mājas vai garāžas elektrotīkla;
  • akumulatoru var uzlādēt publiski pieejamos uzlādes punktos vai speciāli aprīkotās autostāvvietās: piemēram, kopš 2011. gada decembra SIA «EuroPark Latvia» maksas autostāvvietās Rīgā piedāvā ET bezmaksas uzlādi no sadzīves kontaktligzdām.

Superātrā uzlāde:

  • dod iespēju, piemēram, Peugeot iOn, pēc izvēles, 30 minūšu laikā uzlādēt 80% apmērā, 15 minūšu laikā – 50% apmērā vai 5 minūšu laikā – 25% apmērā;
  • nepieciešamas sarežģītas uzlādes iekārtas, kā arī jaudīgi elektroenerģijas tīkla pieslēgumi, tāpēc superātrās uzlādes iekārtas parasti tiek ierīkotas ar valsts atbalstu plaši pieejamās vietās;
  • drīzumā Latvijā plānots izveidot superātrās uzlādes punktu tīklu.

Piecas minūtes, un brauc tālāk

Uzlādes punktu tīkls Latvijā tiks veidots saskaņā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas iniciatīvu, un šā projekta īstenošanai paredzēts izmanot KPFI piešķirtos finanšu līdzekļus. Uzlādes punktos ierīkos dažādu jaudu un pieslēguma spraudņu tipu elektriskā tīkla pieslēgumus. Protams, publiski pieejamajos uzlādes punktos jānodrošina arī iespēja uzlādēt elektriskos hibrīda automobiļus.

Vēl lielākas iespējas sekmīgi izmantot klusos un nepiesārņojošos auto ir lielajos uzņēmumos:

– uzņēmumos ar plašu teritoriju uzlādes pieslēguma vietas vienmēr ir sasniedzamas;

– darbu pārtraukumos var papildus uzlādēt ET;

– braucienos, kam raksturīga bieža apstāšanās un īsi stāvēšanas laiki, kad iekšdedzes dzinējus parasti neizslēdz, ET energoefektivitāte sasniedz maksimumu.

Protams, pirms veicam revolucionāro izvēli, ar kādu dzinēju darbināmu auto pirkt, jāizvērtē visi par un pret, jo ET ir daži ierobežojumi, tāpēc joprojām vienlaikus pastāvēs dažādas transporta piedziņas un enerģijas uzglabāšanas tehnoloģijas. Pērn starptautiskās biznesa konsultāciju kompānijas KPMG veiktais ikgadējais autouzņēmumu vadošo darbinieku viedokļu pētījums noslēdzies ar prognozi, ka 2025. gadā pasaules mērogā elektromobiļi būs 15% no reģistrētajiem jaunajiem automobiļiem. Elektromobiļu iespējamais īpatsvars svārstās no 6–10% ASV un vairāk nekā 25% Ķīnā un Japānā. Priecē, ka arī Latvijā sākts darbs pie tā, lai sekmētu transporta sektora patērēto naftas produktu aizstāšanu ar citiem enerģijas veidiem. •