Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
 
 

Izdrukāt

Par šo rakstu nav saņemta neviena atsauksme
Apskatīt atsauksmes · Pievienot atsauksmi

Vides komunikācija un vides politikas integrācija

Ērika Lagzdiņa, Rūta Bendere, Jānis Kauliņš u.c.
REC Latvija: LU
135 lpp.

Vides problēmu loks aizvien paplašinās, tāpēc svarīgi, ka tās apzinās nevis šaurs speciālistu loks, bet tās tiek izskaidrotas arī sabiedrībai, un šeit būtiska nozīme ir vides komunikācijai. Lai gan pasaulē aktīva darbība šajā jomā notiek jau kopš 1960. gada, Latvijas sabiedrībai jēdziens «vides komunikācija» ir relatīvi jauns. Turklāt dažādu nozaru pārstāvji to vērtē atšķirīgi jeb izceļ dažādus aspektus. Līdz ar to vides komunikācija veidojas kā jauns pētniecības lauks daudzu nozaru saskares krustpunktā. Ar šo grāmatu Latvijas Universitātes Vides zinātnes doktorantūras programmas doktoranti Ērika Lagzdiņa, Rūta Bendere, Alda Ozola, Jānis Brizga un Jānis Kauliņš ir devuši savu ieguldījumu vides pārvaldības attīstībā. Grāmata būs noderīga gan lēmumu pieņēmējiem un vides politikas izstrādātājiem kā nacionālā, tā reģionālā līmenī, gan arī vides izglītotājiem, dažādu nozaru studentiem un ikvienam, kam rūp vides aizsardzība un Latvijas ilgtspējīga attīstība. Man šī grāmata ļoti patika, un tā joprojām lieti noder vides izglītotāja darbā, it īpaši projektu rakstīšanā, tādēļ iesaku izdevējiem to nogādāt arī citiem skolotājiem.

Ilze Herberga, Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra vides izglītības metodiķe

 

52 darbības bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai

Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorāts
Eiropas Savienības Publikāciju birojs
56 lpp.

Brīnišķīgs, asprātīgi ilustrēts buklets, kas veicina dabisko domāšanu. 52 ieteikumi rīcības maiņai soli pa solim, katrai nedēļu. Lieliski, ka daudzi padomi nav nodrillēti. Piemēram:

Es ļauju pie sevis apmesties vietējiem dzīvniekiem.

Es uzmanos no nepatiesiem apgalvojumiem par ekoloģiskumu.

Es izgaršoju bioloģisko daudzveidību.

Es atklāju dabu pilsētā.

Es lejuplādēju dzīvnieku balsis savā mobilajā tālrunī.

Es ierobežoju āra gaismas piesārņojumu.

Es savā vārdā nosaucu jaunu sugu.

Drukātā veidā šo brošūru meklē ES mājā Rīgā, Apazijas bulvārī 28, iepretī Operai. Ja ierakstīsi grāmatas nosaukumu interneta meklētājā, PDF formātā atradīsi to Eiropas Komisijas mājaslapā.

 

Vide un ekonomika

Autoru kolektīvs
LU Akadēmiskais apgāds
256 lpp.

Ekonomikas attīstības dēļ aizvien vairāk ne tikai tiek sagandēta daba, bet nākas ieguldīt arī milzīgus finanšu līdzekļus tās pašas ekonomikas radīto vides problēmu risināšanā. Mūsdienās cilvēki pievērš daudz lielāku uzmanību vides ekonomiskajai vērtībai un saimnieciskās darbības ietekmei uz vidi. Sabiedrība kļūst prasīgāka, analizējot politiķu lēmumus un rīcību. Daļēji to nosaka pieaugošais satraukums par tādām vides problēmām kā klimata pārmaiņas un kultūrvēsturisku dabas ainavu izzušana. Grāmata ir nozīmīgs ieguldījums gan zinātnes nozares – vides ekonomikas – attīstībā, gan šīs nozares speciālistu sagatavošanā. Te aprakstītas arī vides ekonomikas vērtības noteikšanas metodes, kas ir viens no jaunākajiem virzieniem vides ekonomikā.

Man visinteresantākā šķita nodaļa «21.gadsimts – jauns skats uz ekonomiku» un raksts par zaļo ekonomiku.

 

Latvijas pieaugušo abinieku sugu lauku noteicējs

Mihails Pupiņš, Aija Pupiņa
Daugavpils universitātes akadēmiskais apgāds «Saule»
72 lpp.

Vienkāršs, ērts un pārskatāms izdevums, kas ne tikai studentiem, bet ikvienam ieinteresētam dabas draugam palīdzēs bez liekas čamdīšanas noteikt abinieka sugu: šeit aprakstīts lielais un mazais tritons, sarkanvēdera ugunskrupis, kokvarde, brūnais varžkrupis, parastais, zaļais un smilšu krupis, kā arī ezera, zaļā, dīķa, parastā un purva varde. Sniegti praktiski ieteikumi, kā fiksēt novērojuma koordinātes un kā datorā veidot savu dabas novērojumu datu bāzi, kas lieti var noderēt arī zinātniekiem. Un vēl – labā ziņa ir tā, ka autori ieplānojuši sagatavot arī abinieku mazuļu, kurkuļu un olu noteicēju, kā arī balsu noteicēju tīmeklī. Līdzīgi tiks veidoti arī rāpuļu noteicēji: gan par pieaugušajiem, gan mazuļiem un olām, kā arī nomesto ādu un pēdu noteicējs.

Šeit vērts pieminēt, ka arī Ingmārs Līdaka gatavo Latvijas abinieku noteicēju videoformātā: viņa galerijā portālā http://www.draugiem.lv var novērtēt pirmās filmiņas par parasto krupi un kokvardēm.

Viss, kas paveikts, aplūkojams vietnē http://www.life-herpetolatvia.biology.lv tīmeklī (skat. sadaļu «E-bibliotēka»). Šeit ievietoto noteicēju varat izdrukāt paši, jo tas diemžēl izdots nelielā tirāžā.

 

Runā Melnais Briedis

Džons G. Neiharts
«Zvaigzne ABC»
296 lpp.

Neparasts oglala siū indiāņu svētā vīra dzīvesstāsts, kuru Džons G. Neiharts – pazīstams amerikāņu dzejnieks, rakstnieks un kritiķis –, pierakstījis 1931. gadā, ceļojot pa ASV Lielajiem līdzenumiem un vācot informāciju episkai poēmai par Amerikas vēsturi. Vieda grāmata, kas atklāj ne tikai indiāņu kultūras garīgo satvaru un ētiskos ideālus, bet ļauj apjaust ceļu, kādu civilizācija nogājusi kopš laika, kad visi cilvēki dzīvoja saskaņā ar dabu, līdz brīdim, kad planētas ekoloģiju kopīgiem spēkiem esam samaitājuši. Šis stāsts atgādina, kas notiek ar cilvēkiem, kad viņi aizmirst, ka Zeme ir viņu māte. Indiāņu vīra stāsts pierakstīts, cik vien iespējams, precīzi, tāpēc ir ne tikai jauka lasāmviela, bet arī nozīmīgs avots antropoloģiskiem pētījumiem.

 

Grāmatas lasīja: Anitra Tooma