Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
 

 

 
 

Izdrukāt

Par šo rakstu saņemtas 4 atsauksmes
Apskatīt atsauksmes · Pievienot atsauksmi

11 mīti par elektriskajiem transportlīdzekļiem

Arnis Bergs
«Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrības» vadītājs


Tikai un vienīgi ar akumulatorā uzkrāto elektrisko enerģiju darbināmo transportlīdzekļu – mopēdu, motociklu, kvadraciklu, automobiļu – un elektrisko velosipēdu izmantošana Latvijā pagaidām nav plaši izplatīta, tāpēc, pilnīgi dabiski, par elektriskajiem transportlīdzekļiem (ET) pastāv dažādi mīti, kurus centīšos atspēkot.


1. mīts: salīdzinoši mazs nobraukums ar vienu akumulatora uzlādes reizi

Rūpnieciski ražotie elektromobiļi un motocikli ar vienu uzlādi pagaidām spēj nobraukt 100–160 km, elektriskie velosipēdi un mopēdi – no 30 līdz 120 km. Šo attālumu var palielināt, palielinot akumulatoru skaitu vai lietojot dārgākus akumulatorus, un jāatzīst, ka šo rādītāju palielināšanu vairāk ierobežo ekonomiskie apsvērumi, nevis tehniskās iespējas.

ET autonomijas un cenas optimālo samēru nosaka pircēju vajadzības. Pētījumi liecina, ka ļoti daudzām privātpersonām un uzņēmumiem ikdienas braucieni nav nemaz tik gari:

  • amerikāņi dienā nobrauc vidēji 64 km;
  • Francijā 85% no dienas nobraukumiem nepārsniedz 25 km;
  • Rīgā 74% iedzīvotāju, kas brauc ar personīgo transportu, ikdienā nobrauc līdz 50 km.

Šie dati pierāda, ka ET autonomija ir pietiekama, lai veiktu lielāko daļu ikdienas braucienu.

2. mīts: akumulatoru uzlāde prasa ilgu laiku

Tā kā ET akumulatori parasti tiek uzlādēti naktī vai arī darba laikā, kamēr braucējs atrodas birojā, tos vienmēr var paspēt uzlādēt. Turklāt izrādās, ka akumulatori enerģiju straujāk uzņem tieši uzlādes sākuma posmā. Tas nozīmē, ka, «parasto» uzlādi veicot kaut vai tikai vienu stundu, piemēram, braucienu starplaikā vai veikala apmeklējuma laikā, akumulators uzņems relatīvi daudz vairāk elektroenerģijas nekā pilnās uzlādes laikā. Speciālie «ātrie» lādētāji un jaudīgi elektroenerģijas pieslēgumi dod iespēju akumulatoru uzlādēt pat 15 min. laikā.

3. mīts: akumulatoru uzlāde ir iespējama tikai speciālos uzlādes punktos

Jebkuru ET, arī elektromobili, var uzlādēt, pieslēdzot tā akumulatoru pie parastās elektrības rozetes, jo pat auto lādēšanas jauda nepārsniedz gludekļa jaudu. Elektriskajiem velosipēdiem ir iespēja akumulatoru atvienot no rāmja un paņemt līdzi uz uzlādes vietu pie elektrības rozetes.

Speciālie uzlādes punkti tiek veidoti arī publiskās vietās, piemēram, autostāvvietās, pie veikaliem, piedāvājot «ātrās» uzlādes iespēju.

4. mīts: vispirms jāizveido publiskās piekļuves uzlādes punktu infrastruktūra

ET var ekspluatēt arī bez publiskās piekļuves uzlādes punktiem. Protams, lai ET izmantošana paplašinātos, tie ir ļoti nepieciešami. Pasaules pieredze liecina, ka uzlādes punktu un ET attīstības secības jeb tā sauktā «vistas un olas» problēma jārisina, dodot priekšroku ET skaitam. Publiskās piekļuves uzlādes punkti ir jāizveido saskaņā ar ET attīstības plānu, samērojot uzlādes punktu skaitu ar ET skaita palielināšanu motivējošiem pasākumiem.

5. mīts: ET uzbūve ir ļoti sarežģīta

ET uzbūve ir daudz vienkāršāka nekā iekšdedzes dzinēja transportlīdzekļu uzbūve: ET ir tikai piecas kustīgas daļas, savukārt iekšdedzes dzinējos to skaits ir daudzkārt lielāks. ET nav eļļas un degvielas filtru, pārnesumu kārbas, sajūga. Elektromotora vadība ir salīdzinoši vienkārša, un faktiski visas kontroles ķēdes atrodas vienā elektronikas blokā – kontrolierī, tāpēc ET ir daudz mazāk iespēju salūzt.

6. mīts: hibrīda elektromobiļi ir labākais risinājums

Arī hibrīda elektromobilim ir savas priekšrocības un ierobežojumi. Galvenais ierobežojums, salīdzinot ar elektromobili, ir tā sarežģītākā uzbūve.

7. mīts: akumulatori maksā dārgi un to nomaiņas izmaksas neatsver ekspluatācijas izmaksu ietaupījumu

Elektriskā velosipēda svina akumulatori Latvijā kalpo aptuveni trīs gadus un to komplekts nemaksā vairāk par Ls 45. Šīs izmaksas ir nelielas, salīdzinot ar iekšdedzes dzinēja divu riteņu transportlīdzekļa – mopēda – ekspluatācijas izmaksām.

Ekspluatācijas izmaksas, ieskaitot akumulatora cenu, ir salīdzinoši izdevīgākas visiem ET, kuru pilnā masa nepārsniedz 2000 kg un kas ar vienu uzlādi spēj nobraukt līdz 80 km ar ierobežotu maksimālo ātrumu, tātad, sākot no elektriskajiem velosipēdiem līdz pat elektriskajiem kvadracikliem. Palielinoties kaut vai vienam no transportlīdzekļa parametriem (svaram, autonomijai vai maksimālajam ātrumam), akumulatora izmaksas strauji pieaug. Lai elektromobiļu akumulatoru izmaksas padarītu prognozējamas, autotirgotāji piedāvā palielināt akumulatoru garantijas laiku līdz pat 10 gadiem.

8. mīts: nepieciešams būvēt papildu elektrostacijas

Līdz noteiktam ET skaitam papildu elektrostaciju būve nav nepieciešama, jo:

  • ET parasti tiek uzlādēti naktī, kad elektrostacijas nav pilnībā noslogotas;
  • ar tehniskiem un organizatoriskiem līdzekļiem ir iespējams akumulatoru uzlādes laiku pieskaņot noteiktiem elektroenerģijas ražošanas un patēriņa diennakts laika periodiem.

9. mīts: automobiļu radītie izmeši tiek aizstāti ar izmešiem no elektrostaciju dūmeņiem

Eiropas Savienības valstīs vidējais elektromobiļa izraisītais izmešu daudzums, ņemot vērā visus zudumus ceļā no elektroenerģijas ražošanas līdz riteņiem, ir divas reizes mazāks par iekšdedzes dzinēja automobiļa radītajiem izmešiem. Salīdzinoši mazāko izmešu apjomu nosaka šādi faktori:

  • elektromotori ir 3–5 reizes energoefektīvāki par iekšdedzes dzinējiem, tāpēc ET enerģijas patēriņš ir mazāks;
  • daļa elektroenerģijas tiek saražota, neradot izmešus, – hidroelektrostacijās un aizvien vairāk arī vēja un saules elektrostacijās.

10. mīts: akumulatoru ražošanas un utilizācijas radītais piesārņojums samazina kopējos vides ieguvumus

Akumulatoru ražošanas un utilizācijas procesā radītais piesārņojums nemazina ET sniegto galveno ieguvumu no vides aizsardzības viedokļa – nulles emisijas ET darbības vietā un piesārņojuma «iznešanu» ārpus cilvēku koncentrēšanās vietām, pilsētām. Akumulatoru ražošanas un utilizācijas vides faktori ir vieglāk kontrolējami, salīdzinot ar autotransporta tehniskā stāvokļa novērtējumu starplaikos starp tehniskajām apskatēm.

11. mīts: akumulatoru ražošanai nepieciešamie metāla resursi ir ierobežoti

Jebkuri dabas resursi ir ierobežoti, un tikai to lietderīga un efektīva izmantošana nodrošinās cilvēku sabiedrības ilgtspēju. Nesamazinot patēriņu, būtiski ierobežojumi naftas ieguvē ir sagaidāmi jau tuvākajā nākotnē, savukārt ET dod iespēju dažādot transportā izmantojamos enerģijas veidus, kā arī veicina transportlīdzekļu lietderīgāku izmantojumu. •