Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
Vides Vēstis Nr.1 (126) 2010
Vides Vēstis Nr.1 (126) 2010

Žurnāls tapis ar
Latvijas Vides aizsardzības fonda
finansiālu atbalstu

Latvijas Vides Aizsardzības fonds


Redakcijas adrese:
Kr. Valdemāra 45, Rīga, LV-1010

Direktore Anete Ķuze:
anete@vak.lv
Galvenā redaktore Anitra Tooma:
anitra@vak.lv
Abonēšanas jautājumos:
abonesana@vak.lv

ŠAJĀ NUMURĀ:

Redaktora sleja (0)  
VĀRDS
Izdzīvo pat tad, kad pārbrauc pāri
Intervija ar Valsts vides dienesta ģenerāldirektoru Vili Avotiņu (5)
10 
DABA
Vasenieku purva taka (0)6 
Kustoņu sniega izjūta (0)17 
Susurpētnieku vasara (3)20 
Putnotāju piedzīvojumi Kurzemē (0)25 
Vollesa – sugām bagātākā pasaules daļa (29)34 
DARBI
Vides ministrijas sasniegumi 2009. gadā (1)14 
Vides pārraudzības valsts birojs informē32 
Latvijas Ornitoloģijas biedrības 25 gadu jubileja (4)38 
Svaigai elpai un caurejai (1)40 
VIDRŪPE
Latvija pret frankenšteinizāciju (0)30 
RUBRIKAS
Pirmā vāka varonis (0)2 
Jaunumi4 
Grāmatu apskats (0)39 
Izmēģinām paši (1)42 
Tver mirkli! (3)44 
REKLĀMA
E-biotēka, Biotēka Outlet, Mežciema Biotēka (1)45 
 
Vasenieku purva taka
Vasenieku purva taka
Kustoņu sniega izjūta
Kustoņu sniega izjūta
Latvija pret frankenšteinizāciju
Latvija pret frankenšteinizāciju