Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
 

Foto: Krišjānis Sietiņš.

 
 

Izdrukāt

Par šo rakstu nav saņemta neviena atsauksme
Apskatīt atsauksmes · Pievienot atsauksmi

Izvēlies dabīgo ūdeni!


Ūdens ir dzīvība. Tīrs ūdens – tas cilvēkā uztur spēku un veselību un ir tikpat nepieciešams kā gaiss, ko elpojam, kā gaisma, kurā mums paveras pasaule...


Latvijā dabīgos ūdeņus reglamentē Ministru kabineta noteikumi Nr. 634, kas dabīgos minerālūdeņus un avotu ūdeņus iekļauj atsevišķā kategorijā; tiem noteiktas daudz stingrākas papildprasības nekā parastajam dzeramajam ūdenim. Pirmkārt, dabīgu ūdeni nedrīkst nekādi apstrādāt; otrkārt, ir jāapstiprina ne tikai paša ūdens kvalitāte, bet arī tā ieguves vietas atbilstība visaugstākajām kvalitātes un sanitārajām prasībām. Šis likums nodrošina patērētāja tiesības zināt, kādas kvalitātes produktu viņš izvēlas, jo dabīgā ūdens vērtība ir saprotama katram.

Savukārt dzeramos ūdeņus Latvijā, tāpat kā Eiropā, klasificē divās pamatkategorijās – parastie dzeramie ūdeņi un dabīgie avotu un minerālūdeņi. Ministru kabineta noteikumi Nr. 235 nosaka kopējās dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, kuras ir jāievēro visiem, kas Latvijā piedāvā dzeramo ūdeni, neatkarīgi no tā, kā tas tiek piegādāts – pudelēs, cisternās vai tieši no krāna. Šie vispārējie noteikumi nosaka minimālās kvalitātes prasības un pieļauj dažādu veidu ūdens apstrādi.

Kur iegūst premium klases ūdeni?

Sia «Venden» komercdirektors Edgars Medvedskis uzskata, ka «Venden» ūdens augsto vērtību nosaka tā ieguves vieta. Pasaulē pazīstamie ūdeņi vienmēr ir saistīti ar kalniem vai augstienēm, jo premium klases ūdeni iegūst nevis tur, kur tas ir ērti, bet tur, kur tas ir. Arī «Venden» ieguves vietas tika izvēlētas, veicot ļoti rūpīgus pētnieciskus darbus, apzinot visus Latvijas novadus. «Venden» ūdeni iegūst vienā no augstākajām un tīrākajām vietām Latvijā – Vidzemes augstienē, no Mežuļu avota Gaujas nacionālajā parkā. Zemes lūzumi Vidzemes augstienē ūdenī rada optimālas minerālu kombinācijas, savukārt Gaujas nacionālā parka teritorija nodrošina tīru vidi. Pateicoties dabas radītam filtram – kvarca smiltīm –, caur kuru šis avots izplūst virszemē, «Venden» ūdens iegūst unikālas īpašības un ir Latvijai neraksturīgi mīksts.

Tā kā gan ieguves vieta, gan ražotne atrodas Cēsu apvidū, uzņēmums tika nosaukts par «Venden», kas bija senais Cēsu pilsētas nosaukums.

Ražošanas process

Mežuļu avots atrodas Gaujas nacionālā parka zaļajā zonā. Tā ir īpaši aizsargājama teritorija, kurā ir aizliegta jebkura veida rūpnieciskā darbība. Ievērojot GNP prasības, uzņēmums SIA «Venden» tika izveidots 500 m attālumā no avota. Saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas normatīvo aktu prasībām, kuras paredz, ka avotu ūdeni nedrīkst apstrādāt, ūdens bakterioloģiskā aizsardzība tiek nodrošināta, sterilizējot gaisu gan uzkrāšanas tvertnēs, gan cisternā, ar kuru ūdens tiek transportēts. Līdzīgas bakterioloģiski drošas sistēmas tiek izmantotas jau desmitiem gadu visā pasaulē, jo ierīkot ražotnes izcilu avotu tuvumā parasti nav iespējams, un ūdeni nākas transportēt.

Kvalitātes sertifikāti

Avota ūdens «Venden» ražošanas procesu uzrauga Valsts sanitārā inspekcija, turklāt ražotnē ir ūdens kvalitātes kontroles sistēma. Pudeles, kā arī visi pārējie aksesuāri atestēti Nacionālajā vides un sabiedrības veselības aizsardzības centrā.

Vienreizējās lietošanas korķu izmantošana garantē produkta autentiskumu.

SIA «Venden» ir EBWA (European Bottled Watercooler Association) un IBWA (International Bottled Water Association) biedre. Šo organizāciju galvenais uzdevums – nodrošināt visā pasaulē savas asociācijas biedru ražotā ūdens kontroli un atbilstību visaugstākajiem kvalitātes un ražošanas standartiem. •