Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
 

Foto: Inese Pudāne.
 

Izdrukāt

Par šo rakstu saņemtas 2 atsauksmes
Apskatīt atsauksmes · Pievienot atsauksmi

«Dabasdati.lv» aicina kļūt par dabas vērotāju


2008. gada 3. decembrī tika atklāts jauns interneta portāls dabas vērotājiem www.dabasdati.lv, kurš tapis, Latvijas Dabas fondam un Latvijas Ornitoloģijas biedrībai sadarbojoties ar «Swedbank» un Sabiedrības integrācijas fondu. Portāla atklāšanā piedalījās arī vides ministrs Raimonds Vējonis, ierakstot pirmo novērojumu – par tās pašas dienas rītā Rīgā, pie Juglas ezera, novērotu paugurknābja gulbi ar zilu kakla gredzenu. Portālā turpmāk tiks gaidīti iedzīvotāju ziņojumi par savvaļas putnu, zīdītāju, abinieku un rāpuļu, vēlāk arī kukaiņu, augu u. c. dzīvo organismu grupu novērojumiem.


Par «Dabasdati.lv»

Portāla mērķauditorija ir dabas vērotāji entuziasti, kuri vēlas savos novērojumos dalīties ar citiem domubiedriem un speciālistiem. «Dabasdati.lv» plāno iesaistīt dabas vērošanā ievērojamu sabiedrības daļu un gaida ikvienu novērojumu. Portāla darbības mērķis ir iegūt pēc iespējas plašāku informāciju ne tikai par retām un aizsargājamām, bet arī par plaši izplatītām un bieži sastopamām sugām. Pat ļoti vienkāršu sugu novērojumu ziņošana kļūst vērtīga, ja to veic vienlaikus daudzās vietās un regulāri. Iegūtie dati nākotnē kalpos zinātniekiem, palīdzot pilnvērtīgāk īstenot dabas aizsardzību mūsu valstī.

Taču portālam būs ne tikai būtiska nozīme dabas aizsardzībā, bet arī izglītojoša funkcija. «Dabasdati.lv» piedāvā iespēju novērojumiem pievienot arī fotoattēlus. Ja iesācējs pats nevar noteikt redzētā putna vai zīdītāja sugu, šo dzīvnieku var nofotografēt, fotoattēlu ievietot portāla galerijā un saņemt palīdzību no citiem «Dabasdati.lv» lietotājiem vai ekspertiem.

Būtiski, ka mājaslapā iespējams veikt novērojumu atlasi dažādos līmeņos, piemēram, rajona vai īpaši aizsargājamo teritoriju griezumā, pēc vietas, laika, sugas un citiem rādītājiem. Atlasot novērojumus, būs iespējams iegūt datus dažādiem pētījumiem – vai tas būtu skolēna zinātniski pētnieciskais projekts par noteiktas teritorijas faunu, vai eksperta pētījums par īpaši aizsargājamām sugām.

12. decembrī, 10 dienas pēc darbības uzsākšanas, portālā jau bija reģistrējušies aptuveni 170 lietotāju, iesūtot aptuveni 400 novērojumu un vairāk nekā 100 fotogrāfiju. No kopējā novērojumu skaita visvairāk – aptuveni 330 – ir putnu novērojumu, arī lielākā daļa fotoattēlu ataino putnus. Tas nav nekas pārsteidzošs, jo tieši ar putniem ikdienā mums iznāk saskarties visbiežāk. Pat paviršs vērotājs Rīgā uz ietves pamanīs pilsētas zvirbuli vai mājas balodi, bet kanālmalā – meža pīles.

«Dabasdati.lv» būs nozīmīga loma putniem nozīmīgo vietu uzraudzībā

«Dabasdati.lv» putnu sadaļas izveide ir cieši saistīta ar Latvijas Ornitoloģijas biedrības projektu «Sabiedrības iesaistīšana putniem nozīmīgo vietu uzraudzībā». Šā projekta mērķis ir veicināt sabiedrības līdzdalību Latvijas putniem nozīmīgo vietu (teritorijas, kurās ievērojamā skaitā ligzdo vai pulcējas putni, to skaitā retas un apdraudētas putnu sugas) aizsardzībā, izveidojot brīvprātīgo uzraugu sistēmu.

Lielākā daļa no 71 LOB izdalītās putniem nozīmīgās vietas ir iekļautas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, tomēr praksē daudzās no tām notiek nelikumības, piemēram, nelegāla būvniecība, mežu ciršana, meliorācijas darbi, kas degradē putnu dzīves vidi. Ne vienmēr valsts vides inspektoru skaits ir pietiekams, lai šos faktus laikus konstatētu un novērstu.

Tādēļ LOB brīvprātīgie uzraugi veiks regulāru putniem nozīmīgo vietu monitoringu, sekos līdzi saimnieciskajai darbībai šajās teritorijās, ziņos par konstatētajiem pārkāpumiem, kā arī reģistrēs ziņas par putnu novērojumiem. «Dabasdati.lv» atvieglos brīvprātīgo uzraugu darbību, informācijas un pieredzes apmaiņu.

LOB šīs ziņas izmantos dažādu pētījumu ietvaros, putnu skaita vērtējumu pārskatīšanai un atjaunošanai, jaunu putniem nozīmīgo vietu veidošanai, vai, piemēram, mikroliegumu izveidei.

Darbs pie sadaļas «Putni» pilnveidošanas turpināsies 2009. gadā, un to atbalsta Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments, Norvēģijas finanšu instruments un Latvijas valsts ar Sabiedrības integrācijas fonda starpniecību. •

 

Ilze Ķuze, Mārcis Tīrums,
Latvijas Ornitoloģijas biedrība