Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!

 

Atsauksmes, kas saņemtas par rakstu
Košākais latvju putniņš dadzītiS

Pievienot jaunu atsauksmi


Nosūtījis: Māra Krūmiņa (mara.k@inbox.lv)
piektdiena, 2011. gada 4. februārī 21:33:39

Šogad pirmo reizi iepazinos ar šo reti krāsaino putniņu. Mūsu barotavu ik dienu sāka apmeklēt 7 dadzīši. Man šķita ka tas ir kāds eksotisks siltu zemju putniņš, kurš te iemaldījies. Paldies par še iegūto informāciju, kļuvu mazliet gudrāka. Mūsu pusē gan nepļautu pļavu ir daudz, bet lielais sniegs vairumu lakstu ir paslēpis. Barotavā mēs dodam saulespuķu sēklas. Visi dadzīši tiešām turas ļoti ciešā bariņā.