Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
 
 

Izdrukāt

Par šo rakstu nav saņemta neviena atsauksme
Apskatīt atsauksmes · Pievienot atsauksmi


«Meža enerģija. Meža biomasas sagatavošana un izmantošana»

«Vides projekti»; 2008 (atkārtots izdevums)

Vai arī tu domā, ka Latvija ir viena maza nabadzīga valstiņa, kurai pašai nav nekādu resursu enerģijas iegūšanai un kuras iedzīvotājiem nu nākas savilkt jostas aizvien ciešāk, lai spētu nomaksāt aizvien pieaugošos rēķinus gan par gāzi, gan elektrību? Nekā nebija! Mēs, izrādās, esam bagāti, turklāt tik bagāti, ka atļaujamies pārdot citiem atjaunojamos resursus enerģijas iegūšanai, bet paši pērkam un izmantojam daudz dārgākos neatjaunojamos resursus, un – lai būtu vēl ačgārnāk – valsts noteikusi daudz lielāku nodokli vietējiem atjaunojamiem energoresursiem nekā naftai vai akmeņoglēm, ko importējam no citām valstīm...

Tu taču droši vien būsi dzirdējis to, ka, tāpat kā Somiju sauc par zilo ezeru zemi, tā Latviju dēvē par mežu zemi? Tādēļ, pieaugot atjaunojamās enerģijas nozīmei, arvien vairāk uzmanības meža resursu pilnvērtīgai izmantošanai beidzot tiek pievērsts arī pie mums. Filma «Meža enerģija» sniedz atbildi uz jautājumu, ko un kā darīt, lai meža īpašumus varētu izmantot pēc iespējas efektīvāk, – tiek apskatītas jaunākās tendences mežu apsaimniekošanā, soli pa solim izskaidrojot tehnoloģijas meža biomasas ieguvei un ciršanas atlikumu pārstrādei, uzsverot gan dabas aizsardzības, gan ekonomiskos aspektus un peļņas gūšanas iespējas. Sižetos ir iekļauta ne tikai pašmāju, bet arī Lielbritānijas pieredze, izskaidroti ātraudzīgo kārklu un apšu kultivēšanas principi.

Nez, kas notiktu, ja to naudu, ko valsts ir paredzējusi ieguldīt jaunas AES vai ogļu spēkstacijas celtniecībā, ieguldītu koksnes enerģētikas infrastruktūras uzcelšanai? Varbūt mēs neesam pamanījuši zelta āderi pašā deguna priekšā?

 

Pieci bukleti par enerģētiskajām kultūrām

«Celmu izstrādes tehnoloģijas enerģētiskās koksnes ražošanai»

Bukletā apkopta informācija par to, kā izvēlēties cirsmu celmu izstrādei un plānot atcelmošanas darbus, kāda ir celmu plēšanas – raušanas tehnoloģija, kā celmus transportēt un uzglabāt, kā celmu izstrāde ietekmē mežu atjaunošanu. Autori: Valentīns Lazdāns, Andis Lazdiņš, Agris Zimelis un Magnuss Petersons.

«Kas ir hibrīdā apse?»

Mārtiņš Zeps skaidro, kas ir Latvijā audzētā hibrīdā apse, kā notiek stādu audzēšana, plantāciju ierīkošana un apsaimniekošana un cik vērtīga hibrīdās apses koksne ir enerģētikā.

«Kārklu plantācijas enerģētiskās koksnes ieguvei»

Dagnija Lazdiņa un Andis Lazdiņš skaidro, kā izvēlēties kārklu plantācijām piemērotāko vietu, kā sagatavot augsni, izvēlēties kārklu šķirni un sagatavot stādmateriālu, stādīt, mēslot, apkarot nezāles, slimības un kaitēkļus. Bukletā iekļauts arī kārklu audzēšanas kalendārs.

«Daudzgadīga stiebrzāļu energokultūra – miežabrālis»

Dagnija Lazdiņa, Andis Lazdiņš un Andis Bārdulis iepazīstina ar miežabrāļa augšanas apstākļiem, raksturo piemērotākos kultivēšanas apstākļus un sniedz padomus tā audzēšanā, mēslošanā, kā arī nezāļu, slimību un kaitēkļu apkarošanā. Materiālā apskatītas arī miežabrāļa audzēšanas un novākšanas tehnoloģijas.

«Enerģētisko šķeldu ražošana no mežistrādes atlikumiem» (atkārtots izdevums)

Bukletā paskaidrots, kas ir enerģētiskā koksne, kā sagatavot, pārstrādāt un transportēt mežistrādes atlikumus, kādas ir šķeldošanas iekārtas, novietnes utt.

 

Visu izdevumu elektroniskās versijas pieejamas valsts SIA «Vides projekti» interneta mājaslapas http://www.videsprojekti.lv sadaļā «Publikācijas» un Latvijas Valsts mežzinātnes institūta «Silava» mājaslapā http://www.silava.lv sadaļā «Publikācijas».

Brošūras drukātā formā var saņemt Latvijas Valsts mežzinātnes institūtā «Silava» Salaspilī, Rīgas ielā 111, iepriekš saskaņojot ierašanās laiku pa tālruni 267976704 vai 26595686.