Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
 
 

Izdrukāt

Par šo rakstu saņemta 1 atsauksme
Apskatīt atsauksmes · Pievienot atsauksmi

Energoekonomisko un dienasgaismas spuldžu apsaimniekošana


Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi kļūst arvien aktuālāki visā Eiropā, arī Latvijā. Energoefektivitāte dod iespēju taupīt elektroenerģiju, kas savukārt ļauj samazināt oglekļa dioksīda izmešu daudzumu atmosfērā. Viens no energoefektivitātes pasākumiem ir kvēlspuldžu nomaiņa pret energoekonomiskajām spuldzēm. Tās sniedz to pašu gaismas daudzumu, patērējot vidēji piecas reizes mazāk elektrības.


Energoekonomiskās spuldzes lietošanas ekonomiskie un ekoloģiskie ieguvumi salīdzinājumā ar kvēlspuldžu lietošanu (gadā)

  Kvēlspuldze Energoekonomiskā spuldze
Jauda 100W 20W
Dedzināšanas laiks gadā 1000 stundu 1000 stundu
Elektroenerģijas patēriņš gadā 100 kWh 20 kWh
Elektrības tarifs 0,071 Ls/kWh 0,071 Ls/kWh
CO2 izmeši par katru kWh 0,590 kg 0,590 kg
Rēķins par elektrību Ls 7,10 Ls 1,42
CO2 izmeši atmosfērā* 59 kg 11,8 kg
Ekonomiskais ieguvums   Ls 5,68
Ekoloģiskais ieguvums   47,2 kg CO2

* Vidēji Eiropā elektrostacijas, lai saražotu 1 kWh enerģijas, atmosfērā izsviež 0,590 kg CO2 izmešu.

Enerģijas efektivitāte pašlaik uzskatāma par tīras, gudras un konkurētspējīgas Eiropas nākotnes stūrakmeni. Eiropas Spuldžu ražotāju federācija nesen paziņoja, ka, īstenojot direktīvu par ekodizaina prasībām enerģijas patēriņa precēm, līdz 2015. gadam no tirgus varētu izzust visas neekonomiskās spuldzes. Ražotāji lēš, ka tādējādi apgaismojumam varētu tērēt par 63 tūkstošiem GWh elektroenerģijas mazāk nekā pašlaik, ietaupot septiņus miljardus eiro.

Kā to izdarīt? Mainot apgaismojuma lietošanas ieradumus!

  1. Mājsaimniecībās – parasto kvēlspuldžu vietā lietojot energoekonomiskās spuldzes.
  2. Ofisos un rūpnieciskajos objektos – standarta dienasgaismas spuldžu vietā lietojot energotaupīgās dienasgaismas spuldzes.
  3. Veikalos un restorānos – kvēlspuldžu un halogēnspuldžu vietā lietojot energoekonomiskās.
  4. Ielas pagaismojumā – augstspiediena dzīvsudraba spuldžu vietā lietojot augstspiediena nātrija spuldzes.

Bīstamie atkritumi

Visas elektriskās un elektroniskās iekārtas, to skaitā spul-dzes, kas pakļaujas direktīvai 2002/96/EK, ir marķētas. Tas nozīmē, ka tās nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem, bet jāsavāc atsevišķi, lai varētu pārstrādāt. Par marķējumu atbildīgs ir spuldžu ražotājs. Marķējuma simbolā, kas norāda uz elektronisko un elektronisko iekārtu atkritumu dalītu savākšanu, attēlo nosvītrotu atkritumu konteineru. Pērkot jaunu spuldzi, marķējumam jābūt ne tikai uz spuldzes iepakojuma, bet arī uz paša produkta, lai pēc izdegšanas būtu iespējams noteikt, vai spuldze jānogādā uz pieņemšanas/nodošanas punktu.

Kādēļ spuldzes apsaimnieko atsevišķi?

Galvenais iemesls, kāpēc izlietotās spuldzes apsaimnieko atsevišķi, ir tas, ka tās satur dzīvsudrabu. Citās sfērās tā izmantošana ir aizliegta augstā toksiskuma dēļ. No spuldzēm dzīvsudrabu visvairāk satur vecākas dienasgaismas spuldzes – aptuveni 0,3 mg dzīvsudraba. Savukārt jaunās paaudzes energoekonomiskās spuldzes satur jau mazāk – ne vairāk par 0,2 mg dzīvsudraba vienā spuldzē. Lai arī viena spuldze satur pavisam maz dzīvsudraba, pie liela spuldžu skaita šis daudzums kļūst ievērojams. Piemēram, ja Latvijā gada laikā tiek savākts vidēji miljons šāda tipa spuldžu, kopējais dzīvsudraba daudzums ir jau 20-30 kg. Ņemot vērā tā toksiskumu, dabai var tikt nodarīts ievērojams kaitējums.

Kā notiek elektrisko un elektronisko atkritumu (EEIA) apsaimniekošana?

EEIA apsaimniekošanai visā Eiropā, tostarp Latvijā, ir izveidoti speciāli atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi. To uzdevums un mērķis ir savākt noteikta veida EEI atkritumus un nogādāt tos pārstrādes vietās. Tādējādi tiek maksimāli samazināta dažādu kaitīgu vielu nokļūšana dabā, mazinot iespējamo kaitējumu. Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas nepieciešamību nosaka direktīva 2002/96/EK par EEIA apsaimniekošanu un atbilstoši Latvijas normatīvie akti. Tas nozīmē, ka elektronisko iekārtu atkritumus nevar mest, kur pagadās, un tas attiecas arī uz energoekonomiskajām un dienasgaismas spuldzēm. Uz kvēlspuldzēm un halogēnspuldzēm šis noteikums neattiecas, jo tās nesatur bīstamas vielas.

Kas ir «Ekogaisma»?

SIA «Ekogaisma» nodrošina izlietoto spuldžu apsaimniekošanu Latvijā. Kompānija dibināta 2005. gada 14. novembrī. Tās dibinātāji ir lielie spuldžu ražotāji Eiropā, kuri ir Eiropas Spuldžu ražotāju federācijas biedri: «Philips», «BLV», «GE», «Osram». Savukārt «Ekogaisma» kolektīvās sistēmas dalībnieki ir spuldžu ražotāji un importētāji Latvijā.

«Ekogaisma» sistēmas mērķi

  • Nodrošināt spuldžu savākšanas un pārstrādes sistēmas pilnvērtīgu darbību ikvienā Latvijas rajonā.
  • Nodrošināt SIA «Ekogaisma» dalībnieku saistību izpildi attiecībā uz izlietoto spuldžu atpakaļ pieņemšanu un pārstrādi.
  • Informēt un izglītot Latvijas iedzīvotājus un uzņēmējus par iespējām un pienākumu pareizi atbrīvoties no izlietoto spuldžu atkritumiem.
  • Informēt sabiedrību par spuldžu nozīmi elektroenerģijas taupības pasākumos, kas ļauj saudzēt dabu un samazināt klimata pārmaiņas, radikāli pazemina CO2 izmešu apjomu atmosfērā.

Ko darīt ar izdegušajām dienasgaismas un energoekonomiskajām spuldzēm?

1. Atbilstoši ES direktīvai un Latvijas Atkritumu apsaimniekošanas likumam, kopš šā gada aprīļa jebkurai tirdzniecības vietai jāpieņem pretī savu laiku nokalpojušās energoekonomiskās spuldzes pēc principa «viens pret vienu», proti, tiek atdota izlietotā, vietā nopērkot jaunu – tādu pašu vai līdzīgu. Šis likums ir saistošs visām tirdzniecības vietām, kur tirgo elektroniskās iekārtas. Turklāt tas attiecas ne tikai uz spuldzēm, bet arī citām elektronikas precēm.

2. Spuldzi var nogādāt kādā no tuvākajiem elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu pieņemšanas punktiem. Atbilstoši likumdošanai Latvijā ir izveidoti elektronikas savākšanas punkti, kur pieņem ne tikai spuldzes vai citu elektrotehniku, bet VISUS bīstamos atkritumus. Savukārt «Ekogais-ma» ir noslēgusi līgumus ar šiem punktiem par spuldžu pieņemšanu, un šobrīd Latvijā ir 60 vietas, kur var nodot spuldzes. Rīgā vien pašlaik ir 10 pieņemšanas punkti, kuros bīstamos atkritumus var nodot bez maksas.

Uzzināt tuvāko spuldžu pieņemšanas punktu jūs varat SIA «Ekogaisma» mājaslapā internetā http://www.ekogaisma.lv vai zvanot pa tālruni 67783499.

Pieņemšanas punktos pieņem ne tikai dienasgaismas un energoekono-miskās spuldzes, bet arī dažādas augstspiediena un zemspiediena spuldzes. Proti, tiek pieņemtas visas spuldzes, uz kurām ir atbilstošs marķējums. Netiek pieņemtas vienīgi kvēlspuldzes un halogēnspuldzes. Nododot spuldzes, jāņem vērā, ka saplēstas un netīras spuldzes netiek pieņemtas, tāpat tām jābūt brīvām no iepakojuma. «Ekogaisma» konteinerus ir viegli pazīt – tie ir spilgti zaļā krāsā ar «Ekogaisma» logo.

Kur nonāk savāktās spuldzes?

Izlietotās spuldzes pēc to savākšanas konteineros tiek transportētas uz pārstrādes vietu. Latvijā pārstrāde notiek Liepājā, uzņēmumā «Lampu demerkurizācijas centrs». Šis uzņēmums ir lielākā šāda profila rūpnīca Baltijā. Pārstrādes procesā radušos dzīvsudraba tvaikus savāc atsevišķi un noglabā atbilstoši vides prasībām. Pārstrādes rezultātā tiek iegūts arī stikls, metāls un plastmasa, kurus uzņēmums nodod tālāk otrreizējai izmantošanai.

Taupot elektroenerģiju un pareizi atbrīvojoties no elektronisko iekārtu atkritumiem, ikviens var dot savu ieguldījumu Latvijas vides saglabāšanā, kā arī mazināt globālās sasilšanas draudus. •