Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
 

 

Tūlija Sīvanena
 

Izdrukāt

Par šo rakstu saņemtas 2 atsauksmes
Apskatīt atsauksmes · Pievienot atsauksmi

Tirdzniecība, kas veicina attīstību

Laura Siliņa


Miljoniem zemnieku trešās pasaules valstīs dzīvo lielā nabadzībā – viņi nespēj pabarot savu ģimeni, laist bērnus skolā un vēl investēt ilgtspējīgā attīstībā. Viņiem, līdzīgi kā mūsu zemniekiem, ir ļoti grūti nodrošināt savas produkcijas noietu, un viņi ir atkarīgi no starpniekiem, kas uzspiež savus noteikumus. Sliktas ražas gados daudzi zaudē savu pēdējo īpašumu – zemi un lopus. Arī plantāciju strādniekiem maz labuma no starptautiskās tirdzniecības. Viņu ienākumi ir zem iztikas minimuma, dzīves apstākļi – ļoti slikti. Bieži vien viņiem ir aizliegts veidot arodbiedrības vai kā citādi aizstāvēt savas tiesības. Godīgā tirdzniecība paredz alternatīvu globālajam tirgum, kur preču cenu nosaka starpnieki un pārstrādātāji, un tā ir vērsta uz nabadzīgo valstu zemnieku atbalstu un dzīves līmeņa paaugstināšanu.


  • Vairāk nekā miljards cilvēku uz zemeslodes iztiek ar mazāk nekā 0,75 eiro dienā.
  • Vairāk nekā miljards cilvēku dzīvo bez tīra dzeramā ūdens. No tiem 400 miljoni ir bērni.
  • Pesticīdu lietošanas dēļ katru gadu mirst 70 tūkstoši cilvēku.
  • 218 miljoni bērnu strādā pilnu darba dienu. 70% no tiem strādā lauksaimniecības sektorā.
  • Kenijā katrs trešais kafijas novācējs ir bērns.

Godīga tirdzniecība jeb Fairtrade ir starptautiski atzīts zīmols, un šāds marķējums uz preces apliecina, ka tās ražotāji saņem pienācīgu samaksu par savu darbu. Godīgas tirdzniecības marķējumu drīkst izmantot tikai uz sertificētiem produktiem un to reklamēšanai. Godīgas tirdzniecības marķējums tiek piešķirts tikai produktiem! Visbiežāk marķētie pārtikas produkti ir kafija, tēja, kakao, medus, sulas, vīns, svaigi un žāvēti augļi, dārzeņi, rieksti un garšvielas, kā arī daži nepārtikas produkti, piemēram, sporta bumbas, ziedi, kokvilna un tekstilizstrādājumi.

FLO jeb Starptautiskā godīgas tirdzniecības marķēšanas organizācija

FLO ir organizācija, kas visā pasaulē nosaka standartus godīgai tirdzniecībai un izsniedz sertifikātus, kas dod tiesības tirgoties ar marķētiem godīgas tirdzniecības produktiem. FLO ir pasaulē lielākā ētiskā sertificēšanas sistēma. Tā veicina ilgtspējīgu attīstību un atbalsta ražotājus un strādniekus 58 Āfrikas, Āzijas un Latīņamerikas valstīs. Pašlaik šo sistēmu izmanto aptuveni 1,4 miljoni zemnieku un strādnieku; FLO atbalsta 7,5 miljonus cilvēku.

Godīgas tirdzniecības marķējums garantē:

  • godīgus tirdzniecības nosacījumus attīstības valstu zemniekiem un strādniekiem;
  • samaksu ražotājam, kas nosedz ilgtspējīgas ražošanas izmaksas un papildu piemaksas, kas tiek ieguldītas sociālos un ekonomikas attīstības projektos;
  • labus darba apstākļus;
  • to, ka netiek pieļauts bērnu darbs;
  • tiešu saikni starp ražotājiem un patērētājiem.

Vācijas godīgas tirdzniecības organizācijas dibinātājs un direktors Dīters Overats (Dieter Overath) uzsver, ka galvenais godīgās tirdzniecības sistēmā ir kvalitāte. Neviens nepirks preces, kurām ir zema kvalitāte, vai arī darīs to tikai vienreiz. Vācijā pēdējā laikā daudz tiek runāts par klimata pārmaiņām. Patērētājam tiek skaidrots, ka ziediem, kas audzēti Āfrikā, nav nepieciešama papildu enerģija pretstatā ziediem, kas audzēti Nīderlandē. Protams, ka, apsildot siltumnīcas Nīderlandē, tiek patērēts ļoti daudz enerģijas, lai nodrošinātu gaismu un siltumu, turpretī Āfrikā to visu nodrošina saule. Ar lidmašīnu tieši no Nairobi ziedi tiek atvesti uz Vāciju. Šogad FLO marķēto ziedu tirdzniecības apgrozījums ir būtiski pieaudzis. Protams, ziediem ir jābūt svaigiem un salīdzinoši lētiem. Panākts, ka no to novākšanas Āfrikā līdz nonākšanai Vācijas lielveikalā paiet viena diena!

 

«Vides Vēstis» uz sarunu aicināja Asociācijas godīgas tirdzniecības veicināšanai Somijā izpilddirektori Tūliju Sīvanenu (Tuulia Syvänen).

Kā veicināt Latvijas mazumtirgotāju interesi par godīgas tirdzniecības produktiem? Kāds varētu būt viņu ieguvums no tirgošanās ar šādiem produktiem?

Mazumtirgotāji sākumā parasti ir noskaņoti pozitīvi un saka: labi, mēs sāksim! Un patiešām to dara. Bet, nonākot konkurences tirgū, parasti ir tā, ka daži dara to diezgan veiksmīgi, savukārt citi apstājas pie tirgošanās tikai ar dažiem produktiem. Pieaugot sabiedrības apziņai, cilvēki sāk jautāt pēc šādiem produktiem, un tad tirgotājiem ir stimuls tos sagādāt. Arī Latvijas lielveikalā atradu kafiju, kas bija marķēta ar FLO uzlīmi. Tā bija diezgan dārga specifiska kafija.

Kā jūs sadarbojaties ar Starptautisko godīgas tirdzniecības marķēšanas organizāciju?

Mēs esam šīs starptautiskās organizācijas biedri. Tā ir tāda kā jumta organizācija, kas apvieno nacionālās organizācijas, piemēram, no Vācijas, Norvēģijas un citām valstīm. Pavisam kopā ir 21 dalīborganizācija no patērētāju valstīm, no ražotāju tīkla ir iesaistītas 35 dalīborganizācijas – no Āfrikas, Latīņamerikas un Āzijas.

Kā jūs sadarbojaties ar godīgas tirdzniecības organizācijām citās valstīs?

Kaimiņvalstis vienmēr sadarbojas vairāk. Ar ziemeļvalstīm mums ir izveidojusies ļoti laba sadarbība. Tas ir arī tādēļ, ka mūsu valstīs darbojas tie paši uzņēmumi un mēs tirgojam līdzīgus produktus. Tagad mēs iesaistām arī Baltijas valstis šajā shēmā, jo arī te ir līdzīgi zīmoli un uzņēmumi, piemēram, «Stockmann». Mēs esam sākuši sadarboties arī ar Lietuvu. Aktivitātes ir uzsāktas Polijā un Ungārijā, Rumānijā, Čehijā. Arī valstīs ar zemākiem ienākumiem cilvēki par to ir dzirdējuši, jo mēs dzīvojam globālā pasaulē. Medijos godīgas tirdzniecības jautājumi tiek atspoguļoti aizvien plašāk.

Kā jūs atradāt ceļu uz Latviju?

Vispirms mēs sākām sadarboties ar Igauniju. Mēs pieprasījām finansējumu no ES un izstrādājām projektu uz trīs gadiem. Tad 2007. gadā atradām cilvēku, kas ar šo jautājumu varētu darboties Igaunijā. Tad izveidojās kontakti arī ar Latviju, sākām sadarboties ar biedrību «Zaļā brīvība» un Latvijas Platformu attīstības sadarbībai (LAPAS). Es esmu personīgi tikusies ar «Rimi» pārstāvjiem un vadījusi arī vairākus starptautiskus seminārus. Bet, lai šī sadarbība būtu veiksmīga, mums šis darbs jādod darīt latviešiem. Mēs nerunājam latviešu valodā, taču mums ir pieredze, kā cīnīties ar birokrātiju. Mums ir daudz materiālu, kurus varētu tulkot latviski un krieviski. Jūs varētu koncentrēties uz patērētāju intereses palielināšanu, informēšanu u.c.

Kāda ir jūsu pieredze, savienojot godīgas tirdzniecības principus ar bioloģisko lauksaimniecību?

Vissarežģītāk ir ar svaigiem augļiem, jo daudzos apvidos bioloģiskā lauksaimniecība insektu un slimību dēļ patiesībā nav iespējama. Bet var izmantot arvien mazāk ķimikāliju. Pārejas periods ir divi gadi, taču pastāv liels risks, ka bioloģisko ražošanu tomēr nevarēs uzsākt, jo var sākties slimības, un tad visa raža aiziet bojā. Līdz ar to saimniecība var pilnībā bankrotēt. Dažās valstīs bioloģiski audzēti produkti ir ļoti pieprasīti, bet citās tie nav tik populāri. Patērētāji un tirgotāji ir tie, kuri to izvēlas. Kafiju un tēju nav tik grūti audzēt bioloģiski, savukārt banānus – ļoti grūti.

Atskatoties uz Somijas 10 gadu pieredzi šajā jomā, ko jūs varētu ieteikt mums?

Manuprāt, vienlīdz svarīgas ir divas lietas. Viena no tām ir panākt, lai uzņēmumi sāk tirgot FLO marķētos produktus. Lai patērētāji varētu tos ieraudzīt, atpazīt un izdarīt savu izvēli. Svarīgi ir strādāt ar vairumtirgotājiem, lielveikaliem un bioloģisko produktu tirgotājiem. Un, protams, ir nepieciešams nevalstisko organizāciju, piemēram, «Zaļā brīvība», LAPAS, Latvijas Tirgotāju asociācijas, baznīcu organizācijas, atbalsts. Pat ja šie cilvēki kaut vai tikai izdalītu brošūras un darītu tamlīdzīgas lietas, lai pārējie uzzinātu par godīgo tirdzniecību un piedāvātajiem produktiem.

Man šķiet, mūsdienās neviens vairs nevar teikt, ka nav neko dzirdējis par problēmām banānu audzēšanā vai darbu kafijas plantācijās, kas patiesībā ir vardarbība. Ar godīgās tirdzniecības palīdzību var nevardarbīgi pretoties – ir tikai jāpērk šie produkti. Un šis ir ļoti konkrēts un stabils pasākums, par ko esmu pārliecinājusies Kenijā un citur Āfrikā. Mēs tiešām varam ietekmēt cilvēku dzīvi, jo viņiem tiek dota iespēja strādāt, saudzējot vidi, saņemot godīgu samaksu par darbu un saražoto produkciju.

 

Informāciju par godīgo tirdzniecību, tajā iesaistītajām organizācijām un produktiem var atrast FLO mājaslapā http://www.fairtrade.net internetā. •