Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
 
 

Izdrukāt

Par šo rakstu saņemtas 5 atsauksmes
Apskatīt atsauksmes · Pievienot atsauksmi

Studē dabas un vides zinātnes!

Studiju iespējas 2008. gadā

Mācību iestāde
Adrese
Grāds
Mācību ilgums
Studiju maksa gadā
Budžeta vietas
Maksas vietas
Dokumentu iesniegšanas termiņš
Eksāmeni
Latvijas Universitāte, Bioloģijas fakultāte Rīga, Kronvalda bulv. 4. http://www.lu.lv Dabaszinātņu bakalaura grāds bioloģijā PLK*
6 semestri
(3 gadi)
Ls 1300 55 25 No 22. līdz 30. jūlijam Rīgā, Raiņa bulvārī 19, Lielajā Aulā; LU Latgales filiālē Daugavpilī, Smilšu ielā 90; LU Valkas filiālē Valkā, Beverīnas ielā 3. Darba dienās no plkst. 9.00 līdz 18.00, sestdien no plkst. 9.00 līdz 13.00. Pieteikumu iesniegšana notiek 21. jūlijā Hansabankas reģionālajās filiālēs: Aizkrauklē, Cēsīs, Gulbenē, Jelgavā, Jēkabpilī, Liepājā, Madonā, Rēzeknē, Saldū, Talsos, Valmierā, Ventspilī no plkst. 10.00 līdz 17.00. 1. Latviešu valoda un literatūra.
2. Bioloģija.
3. Ķīmija vai fizika, vai matemātika
Jābūt vērtējumam ķīmijā.
Latvijas Universitāte, Bioloģijas fakultāte Rīga, Kronvalda bulv. 4. http://www.lu.lv Dabaszinātņu bakalaura grāds ģeogrāfijā PLK
6 semestri (3 gadi);
NLN*
8 semestri (4 gadi)
PLK Ls 1300;
NLN Ls 975
23 PLK bez ierobe-
žojuma;
NLN 40
Latvijas Universitāte, Bioloģijas fakultāte Rīga, Kronvalda bulv. 4. http://www.lu.lv Dabaszinātņu bakalaura grāds ģeoloģijā PLK
6 semestri
(3 gadi)
Ls 1300 10 Bez ierobe-
žojuma
Latvijas Universitāte, Bioloģijas fakultāte Rīga, Kronvalda bulv. 4. http://www.lu.lv Dabaszinātņu bakalaura grāds vides zinātnēs PLK
6 semestri
(3 gadi)
Ls 1300 20 Bez ierobe-
žojuma
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Lauku inženieru fakultāte Jelgava, Akadēmijas 19. http://www.llu.lv Vides zinātņu bakalaura akadēmiskais grāds vides saimniecībā un inženierzinātnē PLK
8 semestri
(4 gadi)
Ls 1300 28 (kopā abās program-mās) 5 No 21. jūlija līdz 1. augustam Jelgavā, Lielajā ielā 2-181; e-pasts: ukom@llu.lv CE rezultāts (sertifikāts) latviešu valodā; CE rezultāts (sertifikāts) svešvalodā. Papildu balles piešķir par CE sertifikātiem matemātikā, fizikā.
Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Lauku inženieru fakultāte Jelgava, Akadēmijas 19. http://www.llu.lv Vides zinātņu bakalaura profesionālais grāds vides saimniecībā un vides inženierzinātnē un profesionālā kvalifikācija vides inženieris PLK
10 semestri
(5 gadi)
Ls 1200
Daugavpils Universitāte, Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Daugavpils, Vienības iela 13. http://www.du.lv Dabaszinātņu bakalaura grāds bioloģijā PLK 3 gadi;
NLN 4 gadi
PLK Ls 950;
NLN Ls 770
53 25 No 17. jūlija līdz 11. augustam. Papildu uzņemšana no 25. jūlija līdz 8. septembrim PLK CE:
- latviešu valodā un literatūrā,
- pirmajā sveš-valodā; papildu punkti par CE:
- bioloģijā,
- ķīmijā.
NLN – vidējā izglītība CE:
- latviešu valodā un literatūrā,
- pirmajā svešvalodā;
papildu punkti par CE:
- bioloģijā,
- ķīmijā,
- eksāmens atestātā: ģeogrāfijā
Daugavpils Universitāte, Dabaszinātņu un matemātikas fakultāte Daugavpils, Vienības iela 13. http://www.du.lv Dabaszinātņu bakalaura grāds vides zinātnē PLK 3 gadi Ls 950 22 25
Tehniskā universitāte, Enerģētikas un elektronikas fakultāte Rīga, Kronvalda bulv. 1.
http://www.rtu.lv http://www.eef.rtu.lv http://www.videszinatne.lv
Vides zinātņu bakalaura akadēmiskais grāds PLK 3 gadi Ls 750 25 25 No 21. līdz 29. jūlijām, izņemot 27. jūliju CE matemātikā un fizikā vai svešvalodā (angļu, vācu vai franču)
Rēzeknes Augstskola, Inženieru fakultāte Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90.
http://www.ru.lv
Profesionālā bakalaura grāds vides aizsardzībā un vides inženiera kvalifikācija PLK
4 gadi
(8 semestri);
NLN
5 gadi
(10 semestri)
PLK Ls 750;
NLN Ls 560
25 25 No 21. jūlija līdz 1. augustam; papildu uzņemšana no 4. augusta līdz 15. augustam Divi centralizētie eksāmeni no minētajiem: matemātika, fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija, dabas zinības, svešvalodas, latviešu valoda un literatūra
Liepājas Pedagoģijas akadēmija, Dabas un sociālo zinātņu fakultāte Liepāja,
Lielā iela 14.
www.lieppa.lv
Profesionālā bakalaura grāds vides pārvaldē LK 4 gadi;
NLN uzņems 2009. gadā
Ls 880 15 5 Liepājā no 21. jūlija līdz 28.jūlijam.

Dokumentus pieņems arī:
Ventspilī 22.VII;
Saldū 23.VII;
Talsos 24.VII;
Rīgā 25.VII;
Jelgavā 26.VII;
Kuldīgā 28.VII

Par konkrētu vietu minētajās pilsētās skatīt mājaslapā http://www.lieppa.lv
CE latviešu valodā un literatūrā, svešvalodā vai atzīmes latviešu valodā un literatūrā (gada vidējā atzīme) vai valsts valodā (gada atzīme) un pirmajā svešvalodā (gada atzīme); sekmīgi vērtējumi profilējošos priekšmetos – bioloģijā vai dabaszinībās, ķīmijā vai dabaszinībās •