Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
 

Salacas tīrīšanas talka.

Dabā visas zālītes ārstē.

Praktiskās nodarbības dabā.

Zinātniski praktiskā konference «Izglītība un ekotūrisms». Projekta vadītāja G. Beperščaite (no labās), Latvijas Ekotūrisma savienības prezidents A. Junkurs un Valsts Priekuļu lauksaimniecības tehnikuma direktors I. Kupčs.

Daba ārstē. Par augiem un tējām stāsta Z. Kaviere.

 
 

Izdrukāt

Par šo rakstu saņemtas 14 atsauksmes
Apskatīt atsauksmes · Pievienot atsauksmi

Ekotūrisms – zaļās domāšanas veids

Tamāra Pāruma,
projekta «Izglītības programmas «Ekotūrisms»
izstrāde un īstenošana» metodiķe

Latvijas daba ir krāšņa un daudzveidīga. Likteņupe Daugava, kas plūst, izgreznojusies brīnumaini skaistām dabas ainavām. Gauja, kuru radot, Dievs laikam bijis iemīlējies. Un kur tad vēl daudzās gleznainās lielākās un mazākās upes un upītes, strautiņi un tērcītes, kas kā sudraba pavedieni caurvij mūsu zemi. Skaistie, teikām un nostāstiem apvītie ezeri, brīnumainu spēku apveltītie avoti. Meži un unikālie dižkoki, daži no tiem – dižākie Baltijā, pat Eiropā. Vienreizēji gleznainas dabas ainavas, senču svētvietas, pilis un piļu drupas, muižas un muižu parki, purvi un pļavas, floras un faunas daudzveidība... Zaļā un skaistā Latvija ir pievilcīga tūristiem.

Tūrisma industrija pasaules mērogā paplašina apjomus un noris ekotūrisma zīmē. Par aizvien izteiktāku mūsdienu laikmeta tendenci kļūst ekoloģiskais dzīvesveids – gan izvēloties pārtiku vai apģērbu, gan arī ceļojot. Daudzās valstīs ienākumi no ekotūrisma ievērojami ceļ iedzīvotāju dzīves līmeni. Piemēram, Kanādā un Austrālijā, tā ir viena no valsts ekonomikas galvenajām nozarēm. Vides speciālists Ēriks Leitis paredz, ka nākotnē arī Latvijā ekotūrismam būs svarīga nozīme valsts ekonomikā. Tādēļ gan sabiedrībai, gan tūrisma organizētājiem jāizprot ekotūrisma būtība, lai veiktu attiecīgus organizatoriskus pasākumus.

Starptautiskās ekotūrisma organizācijas izstrādātā ekotūrisma definīcija ir šāda: «Ekotūrisma būtība ir mērķtiecīgs ceļojums dabā, lai izprastu vidi, kultūru un dabu, rūpētos, lai neizmainītu šo dabisko ekosistēmu integritāti un veicinātu ekonomiskās iespējās, kas savukārt, aizsargājot dabas resursus, dotu reālu labumu vietējiem iedzīvotājiem.»

– Ekotūrisms ir atbildības pilns ceļojums dabā, lai to izzinātu, izprastu, tāpēc tūristam ir nepieciešama iepriekšēja sagatavošanās šim ceļojumam.

– Ekotūrists apzinās savu atbildību par dabas un kultūrvides saglabāšanu, stingri ievēro noteikumus un norādījumus.

– Ceļojuma laikā ekotūrists iepazīst vietējo floru un faunu, kultūru, paražas, dzīves veidu. Viņu interesē kultūrvēsturiski, mitoloģiski, ģeoloģiski u. c. objekti, ekoloģiskās mācību takas, bioloģiskās saimniecības.

– Ekotūrists ir partnerattiecībās ar attiecīgo teritoriju un tās iedzīvotājiem:

  • viņš iepazīstas ar dabas aizsardzības un ekonomikas problēmām;
  • iespēju robežās palīdz šo problēmu risināšanā;
  • ar cieņu izturas pret vietējiem iedzīvotājiem, viņu tradīcijām un dzīvesveidu.

– Ekotūrists ir «maigais» tūrists – viņš nepasliktina dabas un kultūrvides kvalitāti, bet cenšas to uzlabot.

Ekotūrists ir intelektuālis un filozofs, kas savu dzīvi saista ar pasaules iepazīšanu, dabas mīklu minēšanu un dažādu kultūru un tradīciju liecību kolekcionēšanu. Cieņa pret individualitāti, arī dabas vienreizīgumu un atšķirīgu dzīves veidu eksistenci uz Zemes ir katra ekotūrista prioritāte, kas savukārt veido atbildību par atrašanos citā vidē.

Dabas saglabāšana, augu un dzīvnieku aizsardzība mūsdienās nevar notikt bez cilvēka uzmanīgas, saprotošas un zinošas līdzdalības. Vēlme dzīvot, nekaitējot dabai, aizvien pieaug, un ir svarīgi zināt, kā to darīt.

Viens no ekotūrisma principiem ir sabiedrības, tūrisma organizētāju un tūristu izglītošana un izglītošanās. Cilvēkiem ir jāapzinās, cik trausla ir sadzīvošana ar dabu un kultūrvidi, ka jārūpējas par augiem un dzīvniekiem, ka ir praktiski jārūpējas, lai vide būtu tīrāka, sakoptāka. •

 

Valsts Priekuļu lauksaimniecības tehnikums ir vienīgā vidējās izglītības mācību iestāde Latvijā, kur 9. klases absolventi var apgūt jaunu profesiju – ekotūrisma speciālists. Četru mācību gadu laikā audzēkņi iegūst teorētiskas un praktiskas zināšanas šādās darbības jomās:

  • dzīvās dabas, ainavisko un kultūrvēsturisko objektu apsaimniekošana;
  • ekotūrisma maršrutu plānošana, izstrāde, iekārtošana;
  • ekskursiju sagatavošana un pavadīšana;
  • videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešana.

Profesijas standarts PS 0390 «Ekotūrisma speciālists». Izsmeļošāka informācija mājaslapā http://www.vplt.lv. Tālrunis 64130679.