Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
 
 

Izdrukāt

Par šo rakstu saņemta 1 atsauksme
Apskatīt atsauksmes · Pievienot atsauksmi

Latvijas jūras spēku Krasta apsardzes dienests jau septiņus gadus piedalās jūras ekoloģiskajā uzraudzībā un kontrolē

Viens no Jūras spēku Krasta apsardzes dienesta (JS KAD) uzdevumiem ir sadarbībā ar Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldi organizēt vides aizsardzības un zvejniecības reglamentējošo aktu ievērošanas kontroli. JS KAD jau septiņus gadus piedalās jūras ekoloģiskajā uzraudzībā un zvejas kontrolē.

2007. gadā Krasta apsardzes dienests sadarbībā ar Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldi veica 276 zvejas kontroles reidus gar visu Latvijas jūras piekrasti. Tas piedalījās arī biedrības «Latvijas Makšķernieku asociācija» rīkotajā akcijā «Dzīvais ūdens». Reidu laikā kopumā tika konfiscēti 263 lielizmēra nelikumīgi zvejas rīki, no kuriem 241 maluzvejnieku tīkls, kuru kopējais garums bija 37 100 metri jeb 37 km. Visvairāk nelikumīgo tīklu konfiscēja un maluzvejnieku sodīja lašu nārsta periodā – oktobrī un novembrī. Savukārt visvairāk reidu tāpat kā iepriekšējā gadā bijis Engures–Mērsraga–Kolkas piekrastē.

Kaprālis Edgars Smiltiņš pastāsta, ka var lepoties arī ar retiem atradumiem. «Aizvadītā gada jūlijā, patrulējot Baltijas jūrā, sadarbībā ar Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes inspektoriem posmā starp Ventspili un Ovīšu bāku pamanījām zvejas tīkla stoderi (apzīmējums, kas norāda tīkla atrašanās vietu). Apskatot stoderi, redzējām, ka tai nav marķējuma un arī zvejas tīkla acis neatbilst pieļaujamajām normām. Pieņēmām lēmumu – izvilkt tīklu! Sākotnēji domājām, ka izliktā tīkla garums ir aptuveni 500 m, taču, izcēluši to, sapratām, ka tīkla garums ir 15 km! Tīkla izcelšana ilga gandrīz sešas stundas! Atgriežoties ostā, uzrakstījām tīkla izcelšanas aktu, un, kad ieradās likuma pārkāpējs, viņš nespēja noticēt, ka to esam paveikuši tikai ar rokām. Kopumā tīkla pārcelšana no mūsu kuģa uz zvejas kuģa klāja aizņēma vairāk nekā četras stundas, izmantojot zvejas tīklu izcelšanas ierīci!»

Krasta apsardzes dienests zvejas kontroles reidos dodas jebkurā diennakts laikā jebkurā nedēļas dienā visa gada garumā ar sešiem JS Krasta apsardzes kuģiem: KA-08 «Saule», KA-09 «Klints», KA-14 «Astra», KA-07 «Ausma», KA-06 «Gais- ma» un KA-01 «Kristaps». Efektīvas darba organizācijas rezultātā veikto reidu skaits ir pieaudzis piecas reizes, ja salīdzina ar iepriekšējo gadu, tātad arī KAD personāla ieguldītais darbs kļūst aizvien ievērojamāks.

Par personāla profesionalitāti liecina tas, ka konfiscēto zvejas tīklu kopējais garums ir vairāk nekā divas reizes lielāks, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, kad tas sasniedza 17 km. Novērojama tendence, ka, samazinoties nelikumīgo tīklu skaitam, pieaug to vidējais garums, kas savukārt liecina par maluzvejnieku nopietno attieksmi pret savu apšaubāmo rīcību. Lielākoties tas attiecas uz jūras tīkliem, kuru ga-rums ir vairāk nekā 200 m un kuru izcelšanai no dzel-mes dažkārt nepieciešama pat kuģa celtņa palīdzība, nemaz nerunājot par enkuriem un atsvariem, ar kuriem tīkls ir uzstādīts un kurus tāpat nepieciešams izvilkt no jūras dzīlēm. Taču samazinājies ir specializēto zvejas rīku – luču, nēģu murdu un reņģu tīklu – skaits. Vai tas varētu nozīmēt, ka profesionālajai zvejniecībai tuvojas gals? Bet par maluzvejnieku nerimstošo optimismu liecina aizvadītajā gadā piemērotās soda san-kcijas kopsummā Ls 1514 apjomā (2006. gadā – tikai Ls 150).

Lai arī ziemas mēneši zivju aizsardzības jomā uzskatāmi par kluso laiku, jau martā Krasta apsardzes dienests aktīvi iesaistījās roņu glābšanas operācijās Latvijas piekrastē. Sadarbībā ar Valsts vides dienestu roņus, kuri nav spējīgi par sevi rūpēties, ar KAD kuģa palīdzību iespējams nogādāt ostā, no kurienes tos tālāk transportē uz Rīgas zooloģisko dārzu.

Lai Jūras spēku Krasta apsardzes dienests operatīvi un profesionāli varētu veiktu savu darbu, visiem kuģiem pastāvīgi jābūt nevainojamā tehniskā kārtībā, jo arī pavasara zvejas lieguma periods aprīlī un maijā nav vairs aiz kalniem un gaidāms intensīvs darbs jūrā. Tādēļ atliek tikai brīnīties par Krasta apsardzes dienesta efektīvo darba organizāciju, personāla neierobežotajām darba spējām, entuziasmu un nodošanos jūras vilinājumam. •

 

Materiāls sagatavots sadarbībā ar
Jūras spēku Krasta apsardzes dienestu;
foto no Jūras Krasta apsardzes dienesta arhīva