Vides Vēstis
Viss atpūtai dabā
Dabas dati

Bioloģiski!
Vides Vēstis Nr.6 (163) 2016
Vides Vēstis Nr.6 (163) 2016

Žurnāls tapis ar
Latvijas Vides aizsardzības fonda
finansiālu atbalstu

Latvijas Vides Aizsardzības fonds


Redakcijas adrese:
Kr. Valdemāra 45, Rīga, LV-1010

Direktore Anete Ķuze:
anete@vak.lv
Galvenā redaktore Anitra Tooma:
anitra@vak.lv
Abonēšanas jautājumos:
abonesana@vak.lv

LASIET JAUNAJĀ ŽURNĀLA
VIDES VĒSTIS NUMURĀ:

VĀRDS
Rakstniece, kas dzīvo aizlaikos
Saruna ar vēsturisko romānu autori Ingunu Baueri
6 
Kā uzplaukt bez izputēšanas
Degrowth jeb neaugsmes idejas pētnieks Federiko Demarija
16 
DABA
Zemgales meži – gada cērtamā vērtība?10 
Ainas no āpšu dzīves26 
Izaugt sāļā slapjumā30 
VIDRŪPE
Latvija priekšgalā ar antibiotiku lietošanu lielfermās20 
Pārcenšanās okeānā34 
Nepāla. Dzīve pēc zemestrīces38 
Nāves jūra ekoloģiskās katastrofas priekšā44 
DARBI
Piens – labais vai sliktais?24 
16. gadsimta ekodārzs48 
RUBRIKAS
Vāku autore – Sandra Eglīte1 
Redakcijas sleja3 
Vides ziņas4 
Ziņo Latvijas Zaļais punkts42 
 

Saruna ar vēsturisko romānu autori Ingunu Baueri

Ainas no āpšu dzīves

16. gadsimta ekodārzs